Інші видання (курси лекцій, методичні рекомендації, словники) : [10] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2022Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану: науково-практичний коментар Розділу IX-1 Кримінального процесуального кодексу України (станом на 03 травня 2022)Гловюк, І.В.; Дроздов, О.М.; Тетерятник, Г.К.; Фоміна, Т.Г.; Рогальська, В.В.; Завтур, В.А.; Hloviuk, I.V.; Drozdov, O.M.; Teteriatnyk, H.K.; Fomina, T.H.; Rohalska, V.V.; Zavtur, V.A.
2022Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції чи заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України: науково-практичний коментар Розділу IX-1 Кримінального процесуального кодексу України (станом на 25 березня 2022 року)Гловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Тетерятник, Г.К.; Teteriatnyk, H.K.; Рогальська, В.В.; Rohalska, V.V.; Завтур, В.А.; Zavtur, V.A.
2020Розкажи мені що сталося, або зізнайся. Дослідження про процесуальне інтерв’ю. Аналіз міжнародного досвіду. Опис узагальненої моделі. Аналіз національної системи підготовки та практикиБєлоусов, Ю.; Bielousov, Yu.; Броневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Деркач, С.; Derkach, S.; Луцик, В.В.; Lutsyk, V.V.; Орлеан, А.; Orlean, A.; Рогальська, В.В.; Rohalska, V.V.; Філоненко, Т.; Filonenko, T.; Яворська, В.; Yavorska, V.
2020Практика Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні: збірник рішеньАвраменко, О.В.; Avramenko, O.V.; Хитра, А.Я.; Khytra, A.Ya.; Шехавцов, Р.М.; Shekhavtsov, R.M.
2019Застосування спеціальних знань і техніко-криміналістичних засобів під час проведення слідчого огляду: методичні рекомендаціїБлагута, Р.І.; Blahuta, R.I.; Захарова, О.В.; Zakharova, O.V.; Кунтій, А.І.; Kuntii, A.I.; Марко, С.І.; Marko, S.I.; Пряхін, Є.В.; Priakhin, Ye.V.; Ривак, Ю.Р.; Ryvak, Yu.R.; Ковальська, М.Ю.; Kovalska, M.Yu.
2019Процесуальні можливості досудового розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми: довідникАнгеленюк, А.-М.Ю.; Anheleniuk, A.-M.Yu.; Гуцуляк, Ю.В.; Hutsuliak, Yu.V.; Захарова, О.В.; Zakharova, O.V.; Коміссарчук, Ю.А.; Komissarchuk, Yu.A.; Кунтій, А.І.; Kuntii, A.I.; Пряхін, Є.В.; Priakhin, Ye.V.; Ряшко, О.В.; Riashko, O.V.; Хитра, А.Я.; Khytra, A.Ya.; Шехавцов, Р.М.; Shekhavtsov, R.M.
2019Забезпечення відшкодування шкоди у злочинах, пов’язаних з торгівлею людьми, на стадії досудового розслідування: довідникДемків, Р.Я.; Demkiv, R.Ya.; Євхутич, І.М.; Yevkhutych, I.M.; Кучер, В.О.; Kucher, V.O.; Майстренко, М.М.; Maistrenko, M.M.; Гуцуляк, Ю.В.; Hutsuliak, Yu.V.; Татарин, І.І.; Tataryn, I.I.; Хитра, А.Я.; Khytra, A.Ya.
2019Запобігання підрозділами БЗПТЛ Національної поліції України торгівлі жінками з метою сексуальної експлуатації: методичні рекомендаціїБаб’як, А.В.; Babiak, A.V.; Дмитрик, Ю.І.; Dmytryk, Yu.I.; Захаров, В.П.; Zakharov, V.P.; Ільницький, В.Я.; Ilnytskyi, V.Ya.; Кондратюк, О.В.; Kondratiuk, O.V.; Федчак, І.А.; Fedchak, I.A.; Сидорук, І.І.; Sydoruk, I.I.
методичн__рекомендац_ї_Горпинюк_2018.pdf.jpg2018Застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у кримінальних провадженнях в Україні: методичні рекомендаціїГорпинюк, О.П.; Horpyniuk, O.P.
Особливості розслідування окремих видів злочинів.pdf.jpg2015Особливості розслідування окремих видів злочинів: збірник методичних рекомендаційАвраменко, О.В.; Avramenko, O.V.; Баб’як, А.В.; Babiak, A.V.; Благута, Р.І.; Blahuta, R.I.; Броневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Бурда, С.Я.; Burda, S.Ya.; Газдайка-Василишин, І.Б.; Hazdaika-Vasylyshyn, I.B.; Гапчич, В.О.; Hapchych, V.O.; Гарасимів, О.І.; Гарасимів, О.І.; Гуцуляк, Ю.В.; Hutsuliak, Yu.V.; Дуфенюк, О.М.; Dufeniuk, O.M.; Захарова, О.В.; Zakharova, O.V.; Йосипів, А.О.; Yosypiv, A.O.; Ковальчук, В.П.; Kovalchuk, V.P.; Коміссарчук, Ю.А.; Komissarchuk, Yu.A.; Кунтій, А.І.; Kuntii, A.I.; Кучер, В.О.; Kucher, V.O.; Марко, С.І.; Marko, S.I.; Парасюк, Н.М.; Parasiuk, N.M.; Пряхін, Є.В.; Priakhin, Ye.V.; Рибалко, В.О.; Rybalko, V.O.; Созанський, Т.І.; Sozanskyi, T.I.; Сорока, С.О.; Soroka, S.O.; Хитра, А.Я.; Khytra, A.Ya.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10