Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1046
Title: English grammar in practice: навчальний посібник
Other Titles: English grammar in practice
Authors: Кузьо, Л.І.
Kuzo, L.I.
Кащук, М.Г.
Kashchuk, M.H.
Keywords: граматика
практика
теорія
тести
перекладацька діяльність
grammar
practice
theory
tests
translation activities
Issue Date: 2017
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: Навчальний посібник спрямований на розвиток граматичних навичок розмовної мови і письма як продуктивних видів мовленнєвої діяльності, метою яких є правильне і автоматичне, комунікативно мотивоване використання граматичних явищ в усному і писемному мовленні. Посібник містить вправи різних ступенів складності і передбачають багато видів завдань. Наприкінці кожного розділу подано тести для самоперевірки та вправи на переклад з української мови на англійську, які допоможуть студентам не тільки оцінити свої успіхи, але і визначити, до повторення яких тем варто повернутися. Посібник укладено відповідно до навчальної програми для студентів І–ІV курсів немовних вищих навчальних закладів і має за мету допомогти студентам підготуватися до заняття, контрольної роботи, заліку, іспиту, поточного чи семестрового контролю. The manual is assigned for higher education students of I-IV years of study. Its purpose is to help the higher education students to prepare for the lessons, credits or exams. The manual comprises 17 grammar topics, each of which consists of 4 parts – theory, practice, tests and exercises on translation. The theoretical part dwells on grammar material. The majority of grammar topics are supplied with grammar tables which help not only understand but also formulate grammar rules. The practical part is based on exercises of different levels and tests for self-preparation. Besides, the exercises on translation from Ukrainian into English are given at the end of each grammar topic.
Description: Кузьо Л. І. English Grammar in Practice: навчальний посібник / Л. І. Кузьо, М. Г. Кащук. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 348 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1046
ISBN: 978-617-511-226-7
Appears in Collections:Підручники. Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кузьо, Кащук.pdf4,42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.