Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1097
Title: A cross-cultural study on interplay between subjective well-being and personality values' becoming
Other Titles: Крос-культурне дослідження взаємодії між суб’єктивним добробутом та особистісними цінностями
Authors: Романюк, Л.В.
Romaniuk, L.V.
Keywords: personality values
PVQ
well-being
Macedonian and Ukrainian students
особистісні цінності
опитувальник особистісних цінностей Шварца
добробут
македонські та українські студенти
Issue Date: 2015
Publisher: ЛьвДУВС
Series/Report no.: Психологічна;2
Abstract: This paper investigated relations of personality values and subjective well-being. We examined how values influence life satisfaction of 234 Macedonian and 230 Ukrainian young adults who provided data on personality values (PVQ, Schwartz, 1994 [32]) and life satisfaction (Diener et al., 1985[10]). Hypothesized direct relations of types of values to well-being based on “healthy” (self-direction, stimulation, achievement, benevolence, universalism) and “unhealthy” (power, security, conformity, tradition) values were tested in each sample. Results showed that a) Ukrainians compared to their Macedonian peers reported higher scores on all values except for power; b) conformity and security values correlated with well-being, as predicted, but only in the Macedonian sample. Results partly supported our hypotheses regarding the values conducive to well-being among students in both countries. Findings are discussed in terms of values’ influence for well-being of youth in Macedonian and Ukrainian contexts. Досліджено відносини особистісних цінностей і суб'єктивного добробуту. Розглянуто, як цінності впливають на задоволеність життям македонських (N = 234) і українських (N = 230) студентів, які надали дані про особистісні цінності (PVQ, Шварца, 1994) і задоволеність життям (Дінер та ін., 1985). Припущено про існування прямих зв’язків типів значень добробуту, що ґрунтується на «здоров’ї» (самонапрям, стимулювання, досягнення, доброзичливість, універсалізм), і «нездорових» (потужність, безпека, відповідність, традиції). Результати засвідчили, що: а) українці порівняно з однолітками-македонцями демонстрували високі бали за всіма цінностями, за винятком влади; б) цінність конформізму та безпеки корелюють із добробутом, як передбачено, але тільки в македонців. Результати частково підтвердили гіпотези щодо значень, що сприяють добробуту серед студентів в обох країнах. Результати розглянуті з точки зору впливу значень для добробуту молоді в македонських та українських контекстах.
Description: Romanyuk L. A cross-cultural study on interplay between subjective well-being and personality values' becoming / L. Romanyuk, R. Dimitrova, O. Spasovski // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. - 2015. - Випуск 2. - С. 225-241.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1097
ISSN: 2311-8458
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15rlpvb.pdf613,84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.