Суспільні науки : [97] Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Перегляд

Зібрання цього фонду

Монографії [2]

Monographs

Наукові публікації [61]

Scientific publications

Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus [2]

Scientific publications are indexed in the scientometric databases Web of Science and Scopus

Інші видання (курси лекцій, методичні рекомендації, словники) [1]

Other editions (lecture courses, methodological recommendations, dictionaries)