Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2433
Title: Ocena dowodu z opinii biegłego w polskim procesie karnym z punktu widzenia ukraińskiej badaczki
Other Titles: Assessment of the evidences in opinions of forensic experts in Polish criminal proceeding from the point of Ukrainian scientist
Оцінка доказів у думках судових експертів у польському кримінальному провадженні з точки зору українського вченого
Authors: Дуфенюк, О.М.
Dufeniuk, O.M.
Keywords: докази
судова експертиза
експерт
кримінальне провадження
кримінальний процес
система правосуддя
evidence
forensic examination
expert
criminal proceeding
criminal trial
justice system
dowód
ekspertyza sądowa
biegły
proces karny
postępowanie sądowe
system wymiaru sprawiedliwości
Issue Date: 2018
Publisher: Visegrad Journal on Human Rights
Series/Report no.: ;1
Abstract: Стаття є результатом участі авторки у Стипендіальній програмі Л.Кіркланда в 2016-2017 навчальному році. Під час цієї участі вдалося дослідити нормативно-правове регулювання функціонування інституту судових експертиз та здійснити аналіз засад оцінки висновку експерта в польському кримінальному процесі, щоб знайти позитивний досвід для проведення реформ кримінального провадження в Україні. У запропонованій публікації розглядається концепція, етапи, критерії, рівні, принципи, правила та наслідки оцінки доказів експертного висновку у польському кримінальному процесі. This Article is a continuation of publication series devoted to the presentation of scientifi material, collected and analyzed within the framework of the author in the Scholarship Program of L. Kirkland in 2016–2017. The purpose of this work is to study procedural grounds, concepts, stages, criteria, rules for evaluating the fidings of forensic examinations in criminal proceedings under the legislation of the Republic of Poland. Based on a thorough analysis of normative legal acts, scientifi works and scientifi and practical comments, the conclusions on the diffrences in the legal regulation of participation of court experts in Ukrainian and Polish criminal proceedings can be drawn. Niniejsza praca jest wynikiem uczestnictwa autorki w Programie Stypendialnym im. L. Kirklanda w 2016–2017 roku akademickim. W trakcie tego udziału udało się zgromadzić materiał dotyczący opinii biegłego w polskiej procedurze karnej po to, by znaleźć pozytywne doświadczenie dla przeprowadzenia reform postępowania karnego na Ukrainie. Akurat ta publikacja prezentuje pogląd na pojęcie, etapy, kryteria, poziomy, zasady, reguły oraz konsekwencje oceny dowodów z opinii biegłego w polskim procesie karnym.
Description: Dufeniuk O. Ocena dowodu z opinii biegłego w polskim procesie karnym z punktu widzenia ukraińskiej badaczki / Oksana Dufeniuk // Visegrad Journal on Human Rights. - 2018. - № 1. - Vol. 2. - S. 51-56.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2433
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дуфенюк стаття 5 польська 2018-51-56.pdf481,42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.