Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2435
Title: The significance of professional competencies in the process of the placement of patrol police personnel
Other Titles: Значення фахових компетентностей у процесі розстановки кадрів патрульної служби
Authors: Бондаренко, В.А.
Bondarenko, V.A.
Кузьо, Л.І.
Kuzo, L.I.
Keywords: розстановка кадрів
компетентнісний підхід
поліція
службова діяльність
досвід європейського союзу
personnel placement
competence approach
police
official activity
experience of the european union
Issue Date: 2018
Publisher: Eurasian Academic Research Journal
Series/Report no.: ;8
Abstract: У статті розглядається значення фахових компетентностей у процесі розстановки кадрів патрульної служби Національної поліції. Аналізується досвід організації відбору та розстановки кадрів поліції на підставі визначення компетенцій для усіх напрямів поліцейської діяльності. Досліджується психологічне забезпечення службової діяльності поліції. Особливостями професійного відбору та розстановки кадрів в поліцейські структури є високий конкурс на вакантні місця, комплексне вивчення різних властивостей і якостей претендентів, чітка послідовність на етапах просування по службі (відбір громадян під час вступу на навчання та службу, відбір співробітників для подальшого навчання і переміщення на посади, що вимагають більш високої кваліфікації, відбір кандидатів, що претендують на керівні посади), участь фахівців з професійного психологічного відбору. Професійно-важливі якості і компетентність знаходять своє відображення у вимогах до професіонала та детермінують успішність виконання професійної діяльності. The basic principles of competence approach to the personnel placement of patrol police of Ukraine are examined in the article. Experience of organizing selection and placement of police under the competence for all areas of policing and psychological provision of police service activities are analyzed. The use of competency approach in the work of the police personnel provides for the creation of professional competencies profiles for positions in various departments of police, methods and criterion of instruments for assessment. Analysis of the competence approach in the personnel management of the EU Police shows the prospects of the development of this direction in the personnel policy of the National Police.
Description: Bondarenko V. The significance of professional competencies in the process of the placement of patrol police personnel / Bondarenko V., Kuzo L. // Eurasian Academic Research Journal. - Yerevan, 2018. - №8 (26). - Р. 49-55.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2435
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бондаренко 2018_26_EARJ-49-55.pdf409,3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.