Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2748
Title: Процесуальні можливості досудового розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми: довідник
Other Titles: Procedural Opportunities for Pre-Trial Investigation of Trafficking in Persons: Handbook
Authors: Ангеленюк, А.-М.Ю.
Anheleniuk, A.-M.Yu.
Гуцуляк, Ю.В.
Hutsuliak, Yu.V.
Захарова, О.В.
Zakharova, O.V.
Коміссарчук, Ю.А.
Komissarchuk, Yu.A.
Кунтій, А.І.
Kuntii, A.I.
Пряхін, Є.В.
Priakhin, Ye.V.
Ряшко, О.В.
Riashko, O.V.
Хитра, А.Я.
Khytra, A.Ya.
Шехавцов, Р.М.
Shekhavtsov, R.M.
Keywords: розслідування злочинів
investigation of crimes
торгівля людьми
human trafficking
доказування
proved
досудове розслідування злочинів
pre-trial investigation
Issue Date: 2019
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: Довідник містить матеріал, який охоплює кримінальні процесуальні аспекти розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми, – обставини, які підлягають доказуванню, організації взаємодії слідчого, співробітників оперативних підрозділів з органами державної влади під час виявлення та розслідування цих злочинів, організації міжнародного співробітництва з компетентними органами іноземних держав під час досудового розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми, загальні положення проведення НС(Р)Д та використання їх результатів у кримінальному провадженні, допиту потерпілих, свідків, обшуку, затримання та допиту підозрюваних, призначення судових експертиз. Довідник підготовлений для здобувачів вищої освіти, викладачів вишів і факультетів юридичної спрямованості усіх форм навчання, співробітників практичних підрозділів. The Handbook contains material that covers the criminal procedural aspects of the investigation of crimes related to human trafficking - the circumstancesthat must be proved, the interaction of the investigator with the staff of operational units during the detection and investigation of these crimes, the organization of international cooperation the authorities of foreign states in the pre-trial investigation of crimes related to human trafficking, the general provisions of the covert investigative (search) actions and the use of their results criminal proceedings, interrogation of victims, witnesses, search, apprehension and interrogation of suspects, appointment of judicial expertise. The guide is prepared for higher education applicants, university professors and law departments of all forms of education, employees of practical units.
Description: Процесуальні можливості досудового розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми: довідник / укл.: А.-М. Ю. Ангеленюк, Ю. В. Гуцуляк, О. В. Захарова та ін. - Львів: ЛьвДУВС, 2019. - 84 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2748
ISBN: 978-617-511-286-1
Appears in Collections:Інші видання (курси лекцій, методичні рекомендації, словники)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
процесуальні можливості 2019.pdf710,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.