Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3037
Title: Об’єкт адміністративно караного порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Other Titles: The object of administrative misconduct in the area of violation of the law on defense, mobilization training and mobilization process
Authors: Йосифович, Д.І.
Yosyfovych, D.I.
Братковський, В.М.
Bratkovskyi, V.M.
Костовська, К.М.
Kostovska, K.M.
Keywords: адміністративне правопорушення
мобілізація
адміністративна відповідальність
адміністративне стягнення
військовий обов’язок
особливий період
об’єкт адміністративного правопорушення
administrative offense
mobilization
administrative responsibility
administrative penalty
military duty
special period
object administrative offense
Issue Date: 2019
Publisher: Держава та регіони. Серія: Право
Series/Report no.: ;4
Abstract: У статті здійснено дослідження поняття та видів об’єктів адміністративно караного порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Доведено, що об’єкт складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 210-1 «Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію» Кодексу України про адміністративні правопорушення має свої різновиди: загальний, родовий, видовий та безпосередній. Аргументовано, що загальним об’єктом складу адміністративно караного порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію є вся сукупність суспільних відносин, що охороняється адміністративно-деліктними нормами у сфері економічної і політичної основи держави, національної безпеки тощо. Родовим об’єктом є суспільні відносини, що забезпечують установлений порядок управління. Видовим об’єктом адміністративно караного порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію є суспільні відносини: у сфері проходження військовозобов’язаними військової служби в особливий період у процесі мобілізації: виконання військового обов’язку; у сфері забезпечення в особливий період у процесі мобілізації посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування: призову на військову службу; мобілізаційної підготовки громадян; мобілізації військовозобов’язаних. Безпосереднім об’єктом адміністративно караного порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію є суспільні відносини у сфері оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації. Зроблено висновок, що поняття оборони держави є значно ширшим за поняття мобілізаційної підготовки чи мобілізації населення. Фактично оборона держави зводиться до того, що за необхідності органи державної влади, юридичні особи, населення повинні провести підготовчі роботи щодо, наприклад, швидкого проведення мобілізації в майбутньому. Проведення мобілізації є лише частиною заходів, які включає в себе оборона держави в разі збройної агресії ворога. The article deals with the concept and types of objects of administratively punished violation of the legislation on defense, mobilization training and mobilization. It is proved that the object of the administrative offense provided for in Article 210-1 “Violation of the Law on Defense, Mobilization Training and Mobilization” of the Code of Administrative Offenses has its varieties: general, generic, specifc and direct. It is argued that the whole object of the composition of administratively punished violation of the legislation on defense, mobilization training and mobilization is the whole set of social relations protected by administrative and tort norms in the sphere of economic and political basis of the state, national security, etc. The generic object is the public relations that provide the established order of management. A specifc object of administratively punished violation of the legislation on defense, mobilization training and mobilization are public relations: in the feld of military service in the special period in the process of mobilization: fulfllment of military duty; in the feld of security during a special period in the process of mobilization by public offcials and local self-government offcials: conscription; mobilization training of citizens; mobilization of the military. Public relations in the feld of defense, mobilization training and mobilization are the direct object of the administratively punished violation of the legislation on defense, mobilization training and mobilization. It is concluded that the concept of state defense is much broader than the concept of mobilization training or mobilization of the population. In essence, the defense of the state is that, if necessary, public authorities, legal entities and the population must carry out preparatory work on, for example, rapid mobilization in the future. Mobilization is only part of the measures that include the defense of the state in the armed aggression of the enemy.
Description: Йосифович Д. І. Об’єкт адміністративно караного порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію / Д. І. Йосифович, В. М. Братковський, К. М. Костовська // Держава та регіони. - Серія: Право. - 2019. - № 4. - 67-73.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3037
ISSN: 1813-338Х
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
йосифович стаття.pdf199,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.