Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/348
Title: Вікова та педагогічна психологія : актуальні студії сучасних українських учених: навчальний посібник
Other Titles: Developmental and pedagogical psychology: current studies by modern ukrainian researchers
Authors: Карпенко, Є.В.
Karpenko, Ye.V.
Keywords: вікова психологія
педагогічна психологія
особистість
вік
криза
новоутворення
соціальна ситуація розвитку
провідний вид діяльності
психічні процеси
навчання
виховання
педагогічна діяльність
Я-концепція
developmental psychology
pedagogical psychology
personality
age
crisis
new formation
social developmental situation
leading activity
mental processes
upbringing
education
pedagogical activities
self-concept
Issue Date: 2014
Publisher: Просвіт
Abstract: У навчальному посібнику представлено новітні дослідження сучасних українських науковців у галузі вікової та педагогічної психології. Посібник орієнтований на допомогу студентам вузів у поглибленому самостійному вивченні навчальних дисциплін «Вікова психологія» і «Педагогічна психологія», сприяє оволодінню ними матеріалу з теми, а також орієнтує молодих науковців у актуальних тенденціях дослідження особливостей становлення особистості, її навчання і виховання. У ньому вміщено фрагменти досліджень вітчизняних учених, перелік запитань для обговорення і самоконтролю, самопідготовки, глосарій, список літератури та іменний покажчик. The textbook presents the latest research by modern Ukrainian scholars in the field of developmental and pedagogical psychology. It is intended to help university students in the in-depth self-study of such disciplines as “Developmental Psychology” and “Pedagogical Psychology”, assist in full understanding of the learning material, and inform young researchers of the current trends in the study of personality formation, upbringing and education. It contains fragments of research by Ukrainian scholars, a list of questions for discussion and self-control, self-study material, a glossary, a list of literature and bibliography.
Description: Карпенко Є.В. Вікова та педагогічна психологія : актуальні студії сучасних українських учених : навчальний посібник / Є.В. Карпенко. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 152 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/348
Appears in Collections:Підручники. Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Карпенко Є. вікова.pdf982,08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.