Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3567
Назва: The philosophy of the European court of human rights: axiological paradigm (Web of Science)
Інші назви: Філософія Європейського суду з прав людини: аксіологічна парадигма (Web of Science)
Автори: Дуфенюк, О.М.
Dufeniuk, O.M.
Бліхар, М.М.
Blikhar, M.M.
Бліхар, В.С.
Blikhar, V.S.
Ключові слова: філософія права
правосуддя
європейський суд з прав людини
цінності
аксіологія
philosophy of law
justice
human rights
values
axiology
Дата публікації: 2020
Видавництво: Beytulhikme An International Journal of Philosophy
Серія/номер: ;10
Короткий огляд (реферат): Стаття презентує погляд на практику Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) з позиції філософії права, зокрема аксіології. Метою проведеного дослідження є системний огляд аксіологічної парадигми у двох контекстах: «ЄСПЛ як цінність» та «цінності ЄСПЛ». Проведене дослідження дало підстави для наступних висновків: по-перше, ЄСПЛ у соціокультурному та політико-правовому контексті має геополітичну інтегративну, захисну, герменевтичну, правотворчу та орієнтаційну цінність: по-друге, ядром філософії ЄСПЛ, безумовно, є гуманістичні антропологічні цінності, але поняття «цінності ЄСПЛ» цим не обмежуються. При відправленні правосуддя актуалізуються цінності процесуальні (засади досудового та судового процесу, цінність доказу, цінність обґрунтування рішень тощо); цінність якості закону, цінність балансу у конфлікті інтересів (пропорційність та доцільність правообмежень); цінність контексту тлумачення правових норм. Ці цінності є орієнтирами для формування такого правового поля, у межах якого захист прав та свободи людини трансформується від абстрактної категорії до реальної боротьби за буття, відстоювання інтересів. The article presents an overview of the practice of the European Court of Human Rights (hereinafter referred to as the ECHR) from the standpoint of the philosophy of law, in particular axiology. The study aims to provide a systematic review of the axiological paradigm in two contexts, namely, "the ECHR as a value" and "values of the ECHR". The study has led to the following conclusions: First, the ECHR has a geopolitical integrative, protective, hermeneutic, law-making and orientation value in socio-cultural and politicallegal contexts. Secondly, the core of the philosophy of the ECHR is certainly humanistic anthropological values, but the concept of "values of the ECHR" is not limited by these. In the administration of justice, procedural values (the principles of the pre-trial and judicial process, the value of the evidence, the value of substantiation of decisions, etc.), the value of the quality of law, the value of the balance in the conflict of interests (proportionality and expediency of legal restrictions) and the value of context for interpreting legal rules, are realized. These values are the guidelines for the formation of such a legal field, within which the protection of human rights and freedoms is transformed from an abstract category to a real struggle for existing as well as defending interests.
Опис: Blikhar M. The philosophy of the European court of human rights: axiological paradigm / Mariia Blikhar, Oksana Dufeniuk, Viacheslav Blikhar // Beytulhikme An International Journal of Philosophy. - 2020. - № 10. - Pp. 355-372.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3567
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Дуфенюк Стаття - турки 2020.pdf232,7 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.