Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3651
Title: Основи професійної підготовки поліцейських: збірник методичних рекомендацій
Other Titles: Basics of police training: collection of methodological recommendations
Authors: Тьорло, О.І.
Torlo, O.I.
Синенький, В.М.
Synenkyi, V.M.
Йосипів, Ю.Р.
Yosypiv, Yu.R.
Банах, С.М.
Banakh, S.M.
Курляк, М.Д.
Kurliak, M.D.
Keywords: small arms
стрілецька зброя
fighting opportunities
бойові можливості
safety precautions when handling weapons
заходи безпеки при поводженні зі зброєю
firearm
вогнепальна зброя
coercive measures
заходи примусу
cartridge
патрон
a shot
постріл
powder gases
порохові гази
the initial velocity of the bullet
початкова швидкість кулі
return of weapons
віддача зброї
тактика наближення поліцейського
tactics of approaching a police officer
перевірка документів
verification of documents
опитування особи
person poll
насильство в сім’ї
domestic violence
тактика дій нарядів поліції
tactics of police squads
зупинення транспортного засобу
stopping the vehicle
доставляння правопорушника
delivery of the offender
вибухові пристрої
explosive devices
евакуація потерпілого
evacuation of the victim
Issue Date: 2018
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: У збірнику методичних рекомендацій висвітлені сучасні методи і психологічні особливості забезпечення та організації практичних занять з окремих тематик професійної підготовки працівників Національної поліції в системі службової підготовки Львівського державного університету внутрішніх справ. Узагальнені та систематизовані алгоритми правильних дій працівників поліції, їх ефективність та дієвість під час виконання завдань з забезпечення публічної безпеки та порядку. Викладені рекомендації призначені для використання, як у освітньому процесі вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання МВС України, так і в системі службової підготовки підрозділів Національної поліції. Викладений матеріал має допомогти працівникам Національної поліції, слухачам та здобувачам вищої освіти навчальних закладів із специфічними умовами навчання системи МВС України у відпрацюванні (самостійно чи під час практичних навчальних занять) типових і нетипових дій при виконанні поліцейськими своїх службових повноважень із забезпечення публічної безпеки і порядку, пов’язаних із реальною або можливою загрозою їх життю і здоров’ю. The collection of methodical recommendations highlights modern methods and psychological features of providing and organizing practical classes on certain topics of professional training of National Police officers in the system of in-service training of Lviv State University of Internal Affairs. Generalized and systematized algorithms of correct actions of police officers, their efficiency and effectiveness in performing tasks to ensure public safety and order. The above recommendations are intended for use both in the educational process of higher educational institutions with specific training conditions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and in the system of in-service training of National Police units. The above material should help employees of the National Police, students and graduates of educational institutions with specific training conditions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in working out (independently or during practical training) typical and atypical actions in performing their official duties to ensure public safety and order, associated with a real or potential threat to their lives and health.
Description: Основи професійної підготовки поліцейських: збірник методичних рекомендацій / Тьорло О.І., Синенький В.М., Йосипів Ю.Р., Банах С.М., Курляк М.Д. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 297 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3651
Appears in Collections:Інші видання (курси лекцій, методичні рекомендації, словники)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Основи професійної підготовки поліцейських.pdf4,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.