Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3723
Title: Основи кримінального аналізу: навчальний посібник
Other Titles: Fundamentals of criminal analysis: a textbook
Authors: Федчак, І.А.
Fedchak, I.A.
Keywords: кримінальний аналіз
інформаційно-аналітичне забезпечення
аналітичний процес
аналітичні схеми
criminal analysis
information and analytical support
analytical process
analytical schemes
Issue Date: 2021
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: Наведено загальні положення про кримінальний аналіз та організацію аналітичної діяльності, висвітлено особливості представлення результатів кримінального аналізу. Визначено структуру, основні напрями та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінального аналізу. Досліджено етапи аналітичного процесу. Окреслено алгоритм формування й оцінки висновків, складання аналітичних схем. Охарактеризовано зміст оперативного, тактичного та стратегічного кримінального аналізу. Розглянуто особливості діяльності з оцінки ризиків. Для практичних працівників підрозділів Національної поліції, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, прокуратури України, а також викладачів, курсантів та студентів закладів вищої освіти й усіх, кого цікавить проблематика аналітичної діяльності. The general grounds of criminal analysis and organization of analytical activities, peculiarities of representation of the criminal analysis' results were clarified. Structure, main goals and informational analytical maintenance of the criminal analysis' units were determined. Stages of the analytical procedures were analysed. Algorithm of setting and evaluation of conclusions of criminal analysis and and construction of analytical schemes was outlined. The essence of operative, tactical and strategic criminal analysis was characterized. Activities on the risks evaluation were observed.
Description: Федчак І. А. Основи кримінального аналізу: навчальний посібник / І. А. Федчак. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. - 288 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3723
ISBN: 978-617-511-327-1
Appears in Collections:Підручники. Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
федчак основи крим аналізу.pdf7,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.