Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/389
Title: Business communication: навчальний посібник
Other Titles: Business communication
Authors: Бойко, О.Т.
Головач, Т.М.
Сковронська, І.Ю.
Boiko, O.T.
Holovach, T.M.
Skovronska, I.Yu.
Keywords: англійська мова
ділове спілкування
кар'єрні навички
співбесіди
ділове листування
english language
business communication
career skills
job interview
business correspondence
Issue Date: 2015
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: Окреслено специфіку мови ділової сфери. Належну увагу приділено розвитку навичок усної і писемної ділової комунікації. Видання спрямовано на розширення англомовного словникового запасу, вдосконалення власного стилю ділового мовлення, освоєння термінології, усвідомлення суті синонімічних рядів, явища деривації, розуміння сталих і літературних висловів, уміло введених у навчальний матеріал. Усі тексти актуальні й запозичені з англомовної ділової сфери. Для студентів вищих навчальних закладів, магістрантів, аспірантів, а також усіх, хто вивчає усну і писемну ділову комунікацію. Speaking a language that is understood by decision makers is critical to success in business. The specifics of the language of the business sphere is outlined. Proper attention is paid to the development of oral and written business communication skills. The publication is aimed at expanding the English-language vocabulary, improving one's own style of business speech, mastering terminology, awareness of the essence of synonymous series, the phenomenon of derivation. All texts are relevant and borrowed from the English-speaking business sphere.
Description: Business Communication: навчальний посібник / О. Т. Бойко, Т. М. Головач, І. Ю. Сковронська. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 348 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/389
ISBN: 978-617-511-190-1
Appears in Collections:Підручники. Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бойко, Головач, Сковронська Бізнес комунік.pdf1,92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.