Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3985
Title: Контрабанда як загроза митній безпеці держави
Other Titles: Smuggling as a threat to the customs security of the state
Authors: Живко, З.Б.
Zhyvko, Z.B.
ORCID ID: 0000-0002-4045-669X
Висоцька, І.Б.
Vysotska, I.B.
ORCID ID: 0000-0003-4252-987X
Keywords: митна безпека
контрабанда
зовнішні та внутрішні чинники контрабанди
наслідки контрабанди
втрати державного бюджету
customs security
smuggling
external and internal factors of smuggling
consequences of smuggling
state budget losses
Issue Date: 2021
Publisher: Соціально-правові студії
Series/Report no.: ;3
Abstract: Розкрито особливості інтеграції України у світовий економічний простір. Досліджено сутність поняття «митна безпека». Встановлено, що наявні підходи можна поділити на дві групи: розуміння митної безпеки як стану захищеності митних інтересів держави та як комплексу заходів держави у митній сфері. Визначено, що основною загрозою митній безпеці України є контрабанда. Досліджено походження терміна «контрабанда». Проаналізовано обсяги зовнішньоекономічного товарообороту та визначено, що обсяги імпорту перевищують обсяги експортних операцій, що свідчить про імпортозалежність держави. Проведено оцінку обсягів «товарної» контрабанди. Розкрито головні зовнішні та внутрішні причини поширення контрабандних схем. Охарактеризовано основні наслідки поширення контрабанди для економіки країни. Проаналізовано суми втрат державного бюджету через існування контрабандних схем. Запропоновано заходи щодо боротьби з ними. The article reveals the essence of the concepts of «customs security» and «smuggling». It is established that the main threat to the customs security of Ukraine is the prevalence of smuggling schemes. Analyzed the volume of foreign trade turnover, the volume of «commodity» smuggling, the amount of state budget losses due to the existence of smuggling schemes. The main external and internal reasons for the spread of smuggling schemes were disclosed. The main consequences of the spread of smuggling for the economy of the country are characterized. Measures to combat smuggling schemes are proposed.
Description: Живко З. Б. Контрабанда як загроза митній безпеці держави / Живко Зінаїда Богданівна, Висоцька Інна Борисівна // Соціально-правові студії. - 2021. - Випуск 3 (13). - С. 149-155.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3985
ISSN: 2617-4170
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdf914,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.