Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4096
Title: Проблеми правового та організаційного забезпечення розвитку інформаційної культури військовослужбовців Збройних Сил України
Other Titles: Problems of legal and organizational support for the development of information culture of servicemen of the Armed Forces of Ukraine
Authors: Шопіна, І.М.
Shopina, I.M.
ORCID ID: 0000-0003-3334-7548
Котляренко, О.П.
Kotliarenko, O.P.
ORCID ID: 0000-0001-8776-2515
Keywords: інформаційна культура
інформаційна безпека
військовослужбовці
збройні сили україни
інформаційні війни
інформаційно-психологічні операції
інформаційний вплив
information culture
informational security
military
armed forces of ukraine
information wars
information and psychological operations
information influences
Issue Date: 2021
Publisher: Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
Series/Report no.: ;2
Abstract: У статті розкривається сутність феномена "інформаційна культура". Охарактеризовано особливості розгляду інформаційної культури на трьох рівнях. Досліджено сутність національного рівня інформаційної культури. Охарактеризовано інформаційну культуру на рівні окремих соціальних інститутів. Доведено, що на особистісному рівні інформаційна культура може бути описана на ціннісно-мотиваційному, когнітивному та емоційно-вольовому рівні. Доведено, що вимоги до розвитку інформаційної культури в представників різних соціальних інститутів можуть істотно різнитися. Для військовослужбовців критично необхідні інформаційні знання, навички та вміння, оскільки їхня нерозвиненість знижує ефективність виконання поставлених завдань та створює численні ризики та небезпеки, як корпоративні, так і національні. Основними правовими умовами підвищення рівня інформаційної культури військовослужбовців Збройних Сил України є створення єдиної правової бази, яка включала б Стратегію розвитку інформаційної культури військовослужбовців Збройних Сил України, а також низку нормативних та доктринальних актів, які визначали б мету, принципи, предмети та форми підвищення рівня інформаційної культури рядового, старшинського та офіцерського складу на ціннісному, світоглядному та діяльнісному рівнях. Особливе значення має керованість процесу її формування та зміцнення, для цього необхідні: визначення ключових показників існуючого рівня інформаційної культури як на індивідуальному, так і на організаційному рівнях, систематичний моніторинг з метою визначення динаміки таких показників. The importance of improving the information culture of servicemen in modern conditions is explained by the growing importance of the information component of armed conflicts, the active use of various subjects of information influence to achieve military and non-military goals. In world practice, there are examples of a total reduction in the combat effectiveness of government military formations through the accurate use of information media. Thus, the consciousness and worldview of each soldier can always be used by the enemy to achieve their goals. In turn, this requires a more detailed consideration of the problems of information culture as a construct that provides resistance to most destructive information influences.The purpose of the article is to identify the main legal and organizational problems in the field of ensuring the appropriate level of information culture of servicemen. This will also be facilitated by the creation of a legal basis that will cover a number of regulations and interpretative acts, which will determine the principles, subjects and forms of raising the level of information culture of servicemen.The main legal conditions for raising the level of information culture of servicemen of the Armed Forces of Ukraine are the creation of a consistent legal basis. The legal basis will include both program documents and a number of normative and interpretative acts, which would define the purpose, principles, subjects and forms of raising the level of information culture of the rank and file at the value and worldview levels. At the organizational level, process control, formation and strengthening are of particular importance, which requires: identification of key indicators of the current level of information culture at both individual and organizational level, systematic monitoring to determine the dynamics of such indicators. Keywords: information culture; informational security; military; Armed Forces of Ukraine; information wars; information and psychological operations; information influences.
Description: Шопіна І. М. Проблеми правового та організаційного забезпечення розвитку інформаційної культури військовослужбовців Збройних Сил України / Шопіна І. М., Котляренко О. П. // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. - 2021. - № 2(72). - С. 139-145.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4096
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
шопіна стаття.pdf708,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.