Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4213
Title: Ефективність підготовки спортсменів України з гирьового спорту за період 2016–2019 років
Other Titles: Efficiency of training athletes of Ukraine in kettlebell lifting in 2016–2019
Authors: Романчук, С.
Romanchuk, S.
ORCID ID: 0000-0002-2246-6587
Андрейчук, В.Я.
Andreichuk, V.Ya.
ORCID ID: 0000-0002-9099-5413
Лесько, О.
Lesko, O.
ORCID ID: 0000-0002-4417-9490
Домінюк, М.М.
Dominiuk, M.M.
ORCID ID: 0000-0001-5916-1640
Романів, І.В.
Romaniv, I.V.
ORCID ID: 0000-0003-4678-5002
Лотоцький, І.
Lototskyi, I.
ORCID ID: 0000-0002-8866-077X
Поцілуйко, П.
Potsiluiko, P.
ORCID ID: 0000-0002-9582-5325
Keywords: гирьовий спорт
поштовх гир за довгим циклом
класичне двоборство
спортсмен
kettlebell lifting
weight push over a long cycle
classic kettlebell biathlon
athlete
Issue Date: 2021
Publisher: Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
Series/Report no.: ;22
Abstract: Сьогодні в гирьовому спорті, який стрімко розвивається в багатьох країнах світу, найбільшою популярністю користується класичне двоборство (поштовх двох гир та ривок гирі). У статті представлено динаміку вперше виконання нормативів майстра спорту України та майстра спорту України міжнародного класу за період з 2016 по 2019 роки та зміни результатів чемпіонів України та світу. Мета дослідження – дослідити ефективність підготовки спортсменів-гирьовиків за 2016-2019 роки. Проаналізувати динаміку показників, що свідчить про ефективність спортивної підготовки гирьовиків за кількістю уперше виконаних нормативів МСУ і МСУМК у поштовху гир за довгим циклом та у класичному двоборстві. Дослідити зміни результатів чемпіонів України та світу за ваговими категоріями у класичному двоборстві та у поштовху гир за довгим циклом. Методи: теоретичний аналіз та узагальнення наукової і методичної літератури, документальний метод (вивчення протоколів змагань), методи математичної статистики. Результати роботи. Дослідження проводились за 2016-2019 роки. У дослідженні взяли участь спортсмени-гирьовики (чоловіки віком 18-40 років) збірних команд областей України різних вагових категорій: до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 78 кг, до 85 кг, до 95 кг, понад 95 кг. Було проаналізовано протоколи українських і міжнародних змагань з гирьового спорту (класичного двоборства та поштовху гир за довгим циклом). Висновки. Встановлено недостатню ефективність спортивної підготовки гирьовиків у поштовху гир за довгим циклом (19 чол.) порівняно з класичним двоборством (57 чол.) за кількістю уперше виконаних нормативів МСУ, та 7 і 8 чол. – МСУМК, що свідчить про недостатню ефективність чинної програми підготовки спортсменів у поштовху гир за довгим циклом. Порівняльний аналіз результатів чемпіонів України та результатів чемпіонів світу 2019 року в класичному двоборстві та у поштовху гир за довгим циклом показав, що результати переможців чемпіонату України в усіх вагових категоріях є значно нижчими від переможців чемпіонату світу, окрім вагової категорії понад 95 кг у двоборстві. Що свідчить про необхідність удосконалення тренувального процесу підготовки гирьовиків. Relevance. Nowadays in the kettlebell-lifting which develops rapidly in many countries around the world, the most popular is classic kettlebell biathlon (weight push and jerk). The article describes the dynamic of norms fulfillment by the master of sport of Ukraine, international class, during 2016 - 2019 and changes in results displayed by Ukrainian and world champions. Goal of the survey is to examine the effectiveness of training of kettlebell-lifter in 2016-2019. Having analyzed the dynamic of figures, that testify about the effectiveness of sport weight-lifting based on the quantity of norms of Master of Sports of Ukraine (MSU) and, done for the first time, master of sport of Ukraine, international class (MSUIC), in weight push over a long cycle and classic kettlebell biathlon; to examine the results displayed by Ukrainian and world champions by weight categories in classic kettlebell biathlon and weight push over a long cycle. Methods: theoretical analysis and summary of scientific and methodological sources, documentary method (study of protocols for competitions), method of mathematical statistics. Outcome: The survey was done to study the period of 2016- 2019. The participants of the survey were weight-lifters (male, at the age of 18-40) from Ukrainian regional teams of various weight categories: to 63 kg, to 68 kg, to 73 kg, to 78 kg, to 85 kg, to 95 kg, over 95 kg. The protocols for Ukrainian and international competitions for kettlebell lifting (classic kettlebell biathlon and weight push over a long cycle) have been analyzed. Summary: It has been identified that sports training in weight push over a long cycle is less effective (19 people) in contrast to classic kettlebell biathlon (57 people) based on the quantity of fulfilled norms of MSU, done for the first time, and 7–8 people – MSUIC. This proves insufficient effectiveness of current program for training sportsmen in weight pushing over a long cycle. Comparative analysis of Ukrainian and world champions results in 2019 in classic kettlebell biathlon and weight pushing over a long cycle has showed that the winners` results of Ukrainian championship in all weight categories are significantly lower than winners` results in world championship, except for the weight category over 95 kg in kettlebell biathlon. This proves the need to improve the training process for kettlebell-lifters.
Description: Романчук С. Ефективність підготовки спортсменів України з гирьового спорту за період 2016–2019 років / Сергій Романчук, Ігор Романів, Володимир Андрейчук, Ігор Лотоцький, Орест Лесько, Павло Поцілуйко, Михайло Домінюк // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. - 2021. - Вип. 22. - С. 67-71.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4213
ISSN: 2309-8082
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
домінюк.pdf692,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.