Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4307
Title: Dokumenty w systemie bezpieczeństwa - bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna: konferencja inauguracyjnej projektu
Other Titles: Документи в системі безпеки - охорона та контроль, у тому числі тактичний контроль: інавгураційна конференція проекту
Authors: Komenda Stołeczna Policji
Issue Date: 22-Apr-2021
Publisher: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
Abstract: Брошура створена в результаті проєкту Головного управління поліції Варшави «Документи – безпека та контроль, у тому числі тактичний контроль», реалізованого у партнерстві з норвезьким Nasjonalt ID-senter та Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., що фінансується за програмою «Внутрішні справи» в рамках Норвезьких фондів на 2014-2021 роки. Програма знаходиться в розпорядженні Міністра внутрішніх справ та державного управління Республіки Польща. Метою проєкту є більш ефективне виявлення та боротьба зі злочинністю, у тому числі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, та захист громадян та Шенгенського доробку шляхом посилення контролю за достовірністю документів. Broszura powstała w wyniku projektu Komendy Stołecznej Policji «Dokumenty - bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna», realizowanego w partnerstwie z norweskim Nasjonalt ID-senter oraz Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., finansowanym z Programu «Sprawy Wewnętrzne» w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP. Celem projektu jest skuteczniejsze wykrywanie i zwalczanie przestępczości, w tym przestępczości związanej z handlem ludźmi oraz ochroną obywateli i dorobku Schengen dzięki uszczelnieniu kontroli autentyczności dokumentów.
Description: Dokumenty w systemie bezpieczeństwa - bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna: konferencja inauguracyjnej projektu (22-23 kwietnia 2021 r.) / pod red. Łukasza Świeczewskiego; Komenda Stołeczna Policji, Nasjonalt ID-senter, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, ЛьвДУВС. - Warszawa: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2021. - 270 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4307
Appears in Collections:Dokumenty w systemie bezpieczeństwa - bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Artykul.pdf6,4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.