Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4949
Title: Analysis of peculiarities and components of resiliency of people facing military aggression against Ukraine
Other Titles: Особливості та складові резильєнтності осіб, що переживають військову агресію в Україні
Authors: Калька, Н.М.
Kalka, N.M.
ORCID ID: 0000-0002-6989-4909
Бліхар, В.С.
Blikhar, V.S.
ORCID ID: 0000-0001-7545-9009
Цивінська, М.В.
Tsyvinska, M.V.
ORCID ID: 0000-0001-9862-0045
Кузьо, Л.І.
Kuzo, L.I.
ORCID ID: 0000-0003-1554-3262
Марчук, А.В.
Marchuk, A.V.
ORCID ID: 0000-0002-4317-8736
Католик, Г.В.
Katolyk, H.V.
ORCID ID: 0000-0002-2169-0018
Keywords: резильєнс
ризильєнтність
опірність
стресостійкість
оптимізм
війна
адаптація
травмуюча подія
resilience
resiliency
stress resistance
optimism
war
adaptation
traumatic event
Issue Date: 2022
Publisher: BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience
Series/Report no.: ;13/3
Abstract: Стаття містить теоретичний аналіз резильєнтності та разильєнсу у контексті впливу різноманітних травматичних подій. Зокрема окреслено вплив такої події та явища, як війна, яку переживають українці з початку року. Важливим є формування резильєнтності в умовах воєнних дій та повномасштабного вторгнення. Тому авторами окреслено основні теоретичні підходи у трактуванні цих понять у рамках вітчизняних та зарубіжних вчень. Окреслено зв'язок і співвідношення таких понять як понять «резильєнс» і «стресостійкість», «резильєнс» і «копінг», «резильєнс» і «життєстійкість». Загалом резильєнтність» характеризується як якість особистості і включає в себе адаптивність, стресостійкість, психічну стійкість, гнучкість (емоційну та поведінкову ) та опірність. Результати використання методики «Людина під дощем» дали змогу оцінити складові резильєнтності та основні рівні її прояву у досліджуваній групі. Завдяки аналізу та інтерпретації малюнку, а саме: загальний вигляд-пропорції-розмір, розміщення на сторінці, характер ліній, побудова композиції, стиль малювання, зміст зображення, сила натиску, ступінь осмислення малюнку стало можливим виокремити складові резильєнтності. Отримані результати після аналізу та інтерпретації малюнків дали змогу визначити три рівні резильєнтності та підставі обраних критеріїв: низький, середній та високий. Більшість респондентів продемонстрували низький рівень резильєнтності, оскільки вони перебували на початковій стадії війни та в зоні, що перебувала під ракетними ударами та обстрілами (м. Київ). Проте респонденти, що знаходять на середньому на високому рівні прояву резильєнтності демонструються успішні захисні та адаптативні механізми, готовність чинити опір та пристосовуватися до складних реалій війни. Вони швидко приймають виклики війни та проявляються у своїй поведінці та реакціях високі показники стресостійкості, опірності та адаптації, що є свідченням сформованої резильєнтності. The article contains a theoretical and empirical analysis of resiliency and resilience in the context of the impact of various traumatic events. In particular, the impact of such events and phenomena as war and military aggression, which Ukrainians have been experiencing since the beginning of the invasion of Russian Federation troops, is outlined. The formation of resiliency in conditions of military actions and full-scale invasion is vital. Therefore, the authors outline the main theoretical approaches in the interpretation of these concepts within the framework of domestic and foreign teachings. The connection and relationship of such concepts as "resilience" and "stress resistance", "resilience" and "coping", "resilience" and "sustainability" are outlined. In general, resiliency is characterized as a personality quality and includes adaptability, stress resistance, mental stability, flexibility (emotional and behavioral) and resistibility. The purpose of the article is to find out the specifics of resiliency, its manifestation and development in people facing military aggression against Ukraine. The results of applying "The Person-in-the-Rain Drawing" technique made it possible to assess the components of resiliency and the main levels of its manifestation in the research group. The obtained results presented grounds to determine three levels of resiliency based on the selected criteria: low, medium and high. The analysis of three groups of respondents according to the level of resiliency indicates the need to find and implement ways of psychological support and provision of people with a low and medium level of resiliency. By increasing its level through the formation and development of adaptive resources and resistance, individuals will be able to mobilize their internal reserves and effectively implement them in order to protect their countries and provide assistance at various levels.
Description: Kalka N. Analysis of Peculiarities and Components of Resiliency of People Facing Military Aggression against Ukraine / Nataliya Kalka, Viacheslav Blikhar, Maryana Tsyvinska, Liubov Kuzo, Alla Marchuk, Halyna Katolyk // BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. - 2022. - Volume 13. - Issue 3. - Pp. 320-339. - https://doi.org/10.18662/brain/13.3/370
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4949
ISSN: 2067-3957
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
кузьо 5641-Article Text-19102-1-10-20220930.pdf508,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.