Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/606
Назва: Кримінальна відповідальність за незаконне поводження зі спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації за кримінальним правом України: автореферат
Інші назви: Criminal responsibility for illegal dealing with special technical means of private getting of information due to the Criminal Code of Ukraine: thesis
Автори: Бондаренко, В.Я.
Bondarenko, V.Ya.
Ключові слова: кримінальна відповідальність
декриміналізація
предмет злочину
спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації
кваліфікуюча ознака складу злочину
criminal liability
decriminalization
subject of a crime
special technical means of private getting of information
qualifying feature of corpus delicti
Дата публікації: 2016
Видавництво: ЛьвДУВС
Короткий огляд (реферат): Дисертація є комплексним дослідженням питання про кримінальну відповідальність за незаконне поводження зі СТЗНОІ за кримінальним правом України. У роботі проаналізовано стан наукової розробки у теорії кримінального права та розвиток законодавства України цієї проблематики. Здійснено порівняльне дослідження кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі СТЗНОІ у КК України та кодексах окремих зарубіжних держав. Доведено необґрунтованість встановлення кримінальної відповідальності за придбання, збут або використання СТЗНОІ як за окремий самостійний склад злочину. Запропоновано відмовитись від поняття СТЗНОІ, оскільки критерії його визначення, які використовуються, та ті, що пропонують науковці, не дають змогу чітко відмежувати СТЗНОІ від будь-якого іншого засобу отримання чи фіксації інформації. Проаналізовано санкції ст. 359 КК України та покарання, встановлені вироками суду за вчинення цього злочину. Виявлено, що санкції, передбачені у ст. 359 КК України, є надто суворими, оскільки судова практика передбачає надмірне використання підстав для звільнення від фактичного відбування покарання, або призначає мінімальне покарання. Встановлено, що незаконне придбання, збут або використання СТЗНОІ може спричиняти шкоду або створювати загрозу її спричинення таким сферам суспільних відносин: а) основам національної безпеки; б) порядку обігу інформації про особу; в) виборчим та іншим особистим правам людини і громадянина; г) господарській діяльності; ґ) суспільним відносинам у сфері охорони службової інформації; д) суспільним відносинам у сфері використання ЕОМ (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку; е) правосуддю. Відтак запропоновано передбачити кримінальну відповідальність за порушення цих суспільних відносин, якщо отримання інформації вчинене з прихованим використанням технічних засобів, призначених для отримання інформації, як кваліфікований склад у окремих статтях КК України.The dissertation deals with the comprehensive scientific research of the problem on criminal responsibility for illegal dealing with special technical means of private getting of information due to the Criminal Code of Ukraine. The state of the research in the theory of criminal law and the development of the Ukrainian legislature on these issues are analyzed. The comparative analysis of criminal responsibility for illegal dealing with special technical means of private getting of information due to the Criminal Code of Ukraine and Codes of separate foreign states has been made. The groundlessness of setting criminal responsibility for illegal buying, selling and using special technical means of private getting of information as for the separate independent corpus delicti is proved. It is suggested to deny the concept of STMPGI because the criteria of its defining, as used as offered by the scientists, don't give the opportunity for clear drawing a boundary line between STMPGI and any other means of getting or fixing the information. It is stated that illegal purchase, sale or usage of special technical means of private getting of information may cause damage or pose a threat of its causing to such areas of public relations as: a) grounds of the national safety; b) order of information circulation about a person; c) electoral and other personal rights of a human and a citizen; d) economic activity; e) public relations in the sphere of the official information safety; f) public relations in the sphere of using computers, systems and telecommunication and computer networks; g) justice. In this connection it is proposed to provide criminal liability for violation of these public relations in the cases when getting information was committed with latent usage of technical means designed to obtain information as qualified corpus delicti in certain articles of the Criminal Code of Ukraine.
Опис: Бондаренко В. Я. Кримінальна відповідальність за незаконне поводження зі спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації за кримінальним правом України: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право/ Бондаренко Віктор Ярославович. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. - 22 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/606
Розташовується у зібраннях:Автореферати дисертацій

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
bondarenko aref.pdf619,35 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.