Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6227
Назва: Історичні аспекти формування верховенства права в Україні
Інші назви: Historical aspects of the formation of the rule of law in Ukraine
Автори: Савайда, О.І.
Savaida, O.I.
Мельник, Н.В.
Melnyk, N.V.
Здреник, І.В.
Zdrenyk, I.V.
Ключові слова: верховенство права
природно-правове явище
історичні аспекти
міжнародне законодавство
національне законодавство
історична школа права
rule of law
natural-legal phenomenon
historical aspects
international legislation
national legislation
historical school of law
Дата публікації: 2023
Видавництво: Юридичний науковий електронний журнал
Серія/номер: ;1
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена історичним аспектам утворення та формування верховенства права як природно-правового явища в цілому в європейських державах, й зокрема і в Україні. Розглянуто основні історичні базисні етапи та стадії втілення цього правового явища в міжнародному та вітчизняному законодавстві. Акцентовано увагу на доцільності усвідомлення значення змісту та основних наповнюючих елементах й філософсько-правових категоріях верховенства права, а також продемонстровано історичне підґрунтя формування цього природньо-правового явища, що дає можливість більш глибше та детальніше усвідомити та зрозуміти це поняття, що в свою чергу сприяє регулювання сучасних суспільних відносин в нашій державі. Розглянуті різні історичні епохи (античні часи, епоха Просвітництва, часи буржуазної революції, рядянський період, часи незалежності України), які започатковують зародження такого правового явища, як верховенство права, і протягом наступних історичних періодів вдосконалюють його. Також наведено різні бачення науковців у відповідності до історисних часів щодо наповнення змістовної частини верховенства права. А також приділена увага історичній школі права, яка на нащу думку, служить ключовим аспектом у становлені та формаувнні верховенства права. Адже досліджуєчи сутність права і відповідно верховенство права, прихильники історичної школи права приділяють увагу такому первинному природно-правовму явищу – як народ, який сам формує під історичними процесами свого цивілізаціного розвитку державну формацію, яка базується на його свідомості (правосвідомості) та дусі народу, що включає в себе об’єднання осіб в єдиний організм задля задоволення свої потреб, інтересів, бажань і відповідно така державна формація гарантує та забезпечує права та свободи осіб та вцілому народу. The article is devoted to the historical aspects of the formation and formation of the rule of law as a natural-legal phenomenon in general in European states, and in Ukraine in particular. The main historical basic stages and stages of implementation of this legal phenomenon in international and domestic legislation are considered. Attention is focused on the expediency of understanding the meaning of the content and the main flling elements and philosophical and legal categories of the rule of law, as well as the historical background of the formation of this natural and legal phenomenon is demonstrated, which makes it possible to realize and understand this concept in more depth and detail, which in turn contributes to the regulation modern social relations in our country. Different historical eras are considered (ancient times, the Age of Englightenment, the times of the bourgeois revolution, the Ryadyan period, the timea of independence of Ukraine), which initiate the birth of such a legal phenomenon as the rule of law, and improve it during subsequent historical periods. Different visions of scientists in accordance with historical times are also given regarding the teaching of the substantive part of the rule of law. And also attention is paid to the historical school of law, which, in our opinion, serves as a key aspect in establishing and forming the supremacy of law. After all, researching the essence of law and, accordingly, the supremacy of law, supporters of the historical school of law pay attention to such a primary natural-legal phenomenon – as a nation that forms a state formation under the historical processes of its civilizational development, which is based on its consciousness (awareness of law) and the spirit of the people, which includea the unifcation of individuals into a single organization to satisty their needs, interests, and desires, and accordingly, such a state formation guarantees and ensures the rights and freedoms of individuals and the entire nation.
Опис: Савайда О.І. Історичні аспекти формування верховенства права в Україні / Савайда О.І., Мельник Н.В., Здреник І.В. // Юридичний науковий електронний журнал. - 2023. - № 1. - С. 33-36.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6227
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
савайда.pdf426,16 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.