Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6310
Назва: Реалізація права на працю дітей шляхом залучення до мистецьких, спортивних та рекламних заходів
Інші назви: Implementation of children’s right to work by involving them in artistic, sports and advertising events
Автори: Мокрицька, Н.П.
Mokrytska, N.P.
Ключові слова: трудовий договір
діти
служба у справах дітей
мистецькі заходи
спортивні заходи
рекламні заходи
employment contract
children
service for children
artistic
sports events
advertising events
Дата публікації: 2023
Видавництво: Науковий вісник Ужгородського національного університету
Серія/номер: ;75/3
Короткий огляд (реферат): У статті проведено комплексне дослідження правових умов та порядку залучення дітей до мистецьких, спортивних або рекламних заходах відповідно положень міжнародно-правових стандартів, законодавства України та Європейського Союзу, внесення пропозицій щодо вдосконалення національного законодавства з метою ефективної реалізації трудових прав дітей. Актуальність теми обумовлено тим, що в Україні продовжуються євроінтеграційні процеси. Відтак у трудове законодавство за останні декілька років впроваджено низку важливих змін, які спрямовані на утвердження свободи та безпеки праці. Тим не менш проблема охорона та захисту трудових прав неповнолітніх працівників потребує посиленої уваги з огляду на те, що в Україні практично відсутня процедура залучення дітей до культурної, мистецької та іншої подібної діяльності, до спортивних змагань на основі трудового договору. Проведене дослідження мало на меті сприяти поглибленню наукових поглядів на проблему забезпечення безпеки та охорони здоров’я дітей через призму можливості їхньої праці на основі трудового договору. На основі міжнародно-правових стандартів та правового регулювання дитячої праці за законодавством Європейського Союзу рекомендовано запровадити норму в законодавство України, яка передбачає можливість залучення праці дітей до мистецьких, спортивних та рекламних заходів, віком до 14 років за згодою служби у справах дітей у разі звернення батьків чи законних представників. Підставою для видачі тимчасового дозволу службою у справах дітей запропоновано вважати лист-клопотання роботодавця з визначенням умов праці та Висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини лікувально-профілактичного закладу, які подаються для розгляду батьками чи законними представниками. Служба у справах дітей повинна провести комплексну оцінку відповідного заходу і перевірити чи може він заподіяти шкоду здоров’ю, фізичному, розумовому, духовному, моральному та соціальному розвитку дитини. Перед прийняттям рішенням служба у справах дітей повинна поспілкуватися з дитиною. In the article, a comprehensive study of the legal conditions and the procedure for involving children in artistic, sports or advertising events is carried out in accordance with the provisions of international legal standards, the legislation of Ukraine and the countries of the European Union, proposals are made to improve national legislation in order to effectively implement the labor rights of children. The topicality of the topic is due to the fact that the European integration processes continue in Ukraine. Therefore, a number of important changes have been implemented in the labor legislation over the past few years, which are aimed at establishing the freedom and safety of work. Nevertheless, the problem of protecting and protecting the labor rights of underage workers requires increased attention given the fact that in Ukraine there is practically no procedure for involving children in cultural, artistic and other similar activities, in sports competitions on the basis of an employment contract. The purpose of the conducted research was to contribute to the deepening of scientifc views on the problem of ensuring the safety and health of children through the prism of the possibility of their work on the basis of an employment contract. On the basis of international legal standards and the legal regulation of child labor according to the legislation of the European Union, it is recommended to introduce a norm into the legislation of Ukraine, which provides for the possibility of involving the labor of children in artistic, sports and advertising events, under the age of 14, with the consent of the service for children’s affairs in the event of an appeal by parents or legal representatives. The basis for issuing a temporary permit by the children’s affairs service is proposed to be considered a petition letter from the employer specifying the working conditions and Conclusions on the state of health, physical and mental development of the child in a medical and preventive institution, which are submitted for consideration by parents or legal representatives. must be submitted by parents or legal guardians. The children’s affairs service must carry out a comprehensive assessment of the relevant measure and check whether it can cause harm to the health, physical, mental, spiritual, moral and social development of the child. Before making a decision, the children’s service must talk to the child.
Опис: Мокрицька Н.П. Реалізація права на працю дітей шляхом залучення до мистецьких, спортивних та рекламних заходів / Мокрицька Н.П. // Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. - 2023. - Серія: Право. - Вип. 75. - Т. 3. - С. 72-77.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6310
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Мокрицька (2).pdf300,02 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.