Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/713
Title: Оптимізація державно-управлінської діяльності із забезпечення екологічних прав особи в Україні: монографія
Other Titles: Optimization of state-administrative activities to provide ecological human rights in Ukraine
Authors: Гамалюк, Б.М.
Hamaliuk, B.M.
Keywords: оптимізація
охорона навколишнього природного середовища
екологічні права
природокористування
державне управління
екологічна культура
безпечне навколишнє середовище
optimization
environmental protection
environmental rights
environmental usage f natural resources
public administration
environmental culture
safe environment
Issue Date: 2015
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: У монографії досліджується комплекс питань, щодо становлення та функціонування системи державно-управлінської діяльності із забезпечення екологічних прав особи в Україні. Наша держава поступово інтегрується у європейський простір, що обґрунтовує доволі складну реформу органів державної влади у сфері охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів. Це вимагає використання системного, науково обґрунтованого підходу до ухвалення відповідних рішень з приводу реформування та оптимізації суб'єктів владних повноважень. Може бути корисною для викладачів, аспірантів, студентів юридичних, екологічних та спеціальностей з державного управління, для працівників органів державної влади різних рівнів, органів місцевого самоврядування, а також для всіх, хто цікавиться питаннями захисту і забезпечення екологічних прав. The theoretical and legal principles of optimization of the state-management activities to ensure environmental rights of individuals in Ukraine are analyzed. It is analyzed in detail the current system of governance to ensure environmental rights in Ukraine and their functional features. The issue of optimization of the state-management activities is comprehensively highlighted, the perspective ways and directions are defined. Particular attention is paid to optimization of legislative activities, environmental control and formation of environmental culture as means of ensuring environmental rights.
Description: Гамалюк Б.М. Оптимізація державно-управлінської діяльності із забезпечення екологічних прав особи в Україні: монографія / Б.М. Гамалюк. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 184 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/713
ISBN: 978-617-511-167-3
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гамалюк монографія.pdf1,92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.