Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/724
Title: Методичні рекомендації для проведення практичного заняття з навчальної дисципліни «Вогнева підготовка» «Підствольний гранатомет ГП – 25»
Other Titles: Methodological recommendations for conducting practical classes in the discipline "Fire training" "Underwater grenade launcher GP-25"
Authors: Банах, С.М.
Булачек, В.Р.
Йосипів, Ю.Р.
Землянський, І.Ю.
Курляк, М.Д.
Московчук, М.О.
Моргун, М.В.
Синенький, В.М.
Тьорло, О.І.
Ярославський, А.В.
Banakh, S.M.
Bulachek, V.R.
Yaroslavskyi, A.V.
Torlo, O.I.
Yosypiv, Yu.R.
Kurliak, M.D.
Moskovchuk, M.O.
Morhun, M.V.
Synenkyi, V.M.
Zemlianskyi, I.Yu.
Keywords: zone of counter-terrorist operation
зона антитерористичної операції
participants in military operations
учасники бойових дій
UN peacekeeping missions
миротворчі місії ООН
security service of Ukraine
служба безпеки України
armed forces of Ukraine
збройні сили України
system of srvice and self-training
система службової та самостійної підготовки
self-destructive explosive devices
cаморобні вибухові пристрої
underwater grenade launcher
підствольний гранатомет
Issue Date: 2014
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: В методичних рекомендаціях надається базова інформація про підствольний гранатомет «ГП – 25». Особливістю є те що, що методичні рекомендації упорядковано за загальноприйнятою тематикою з вогневої підготовки працівника ОВС України, що дозволяє їх пряме використання в навчальному процесі ВНЗ МВС України та в системі службової підготовки органів та підрозділів внутрішніх справ. Методичні рекомендації викладені у формі, яка забезпечує їх використання для проведення практичних заняття, так і для самостійної підготовки. Методичні рекомендації розроблені у відповідності до типової програми (від 26.092014 № 20726/Чб) навчальних зборів для працівників ОВС, які залучаються до охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю в зоні проведення АТО та програми курсу початкової професійної підготовки працівників підрозділів патрульної служби міліції особливого призначення(наказ МВС України від 30.09.2014 № 1012). The methodical recommendations provide basic information about the grenade launcher "GP-25". The peculiarity is that the methodological recommendations are streamlined according to the generally accepted theme of the fire training of an officer of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, which allows their direct use in the educational process of the higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and in the system of official training of the bodies and units of internal affairs. The methodical recommendations are presented in a form that ensures their use for conducting practical classes, as well as for self-training. The methodical recommendations were developed in accordance with the model program (from 26.09.2014 № 20726 / Chb) of the training meeting for officers of the ATS, involved in the protection of public order and crime control in the zone of counter-terrorist operation and programs for initial training of employees of the units of the special police patrol unit ( Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated September 30, 2014 No. 1012).
Description: Методичні рекомендації для проведення практичного заняття з навчальної дисципліни «Вогнева підготовка» «Підствольний гранатомет ГП – 25» / Банах С.М., Булачек В.Р., Винярчук І.С., Землянськиий І.Ю., Йосипів Ю.Р., Курляк М.Д., Моргун М.В., Московчук М.О., Синенький В.М., Тьорло О.І., Ярославський А.В. – Львів: ЛьвДУВС, 2014.– 31 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/724
Appears in Collections:Інші видання (курси лекцій, методичні рекомендації, словники)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.