Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7280
Назва: Вплив війни на соціально-економічні системи: безпековий аспект: колективна монографія
Інші назви: The Impact of War on Socio-Economic Systems: Security Aspect: Collective Monograph
Автори: Висоцька, І.Б.
Vysotska, I.B.
Шевченко, Н.В.
Shevchenko, N.V.
Пушак, Я.Я.
Pushak, Ya.Ya.
Вінічук, М.В.
Vinichuk, M.V.
Копитко, М.І.
Kopytko, M.I.
Марченко, О.М.
Marchenko, O.M.
Вавринів, О.С.
Vavryniv, O.S.
Кузьо, О.Б.
Kuzo, O.B.
Лялюк, Г.Г.
Lialiuk, H.H.
Борисюк, О.М.
Borysiuk, O.M.
Шиделко, А.В.
Shydelko, A.V.
Козира, П.В.
Kozyra, P.V.
Ключові слова: економічні наслідки війни
соціально-економічна безпека
соціально-психологічні наслідки війни
майбутні офіцери поліції
подолання наслідків воєнних дій
economic consequences of war
socio-economic security
socio-psychological consequences of war
future police officers
overcoming the consequences of war
Дата публікації: 2024
Видавництво: ЛьвДУВС
Короткий огляд (реферат): Монографія підготовлена в рамках виконання тем НДДКР «Економічна безпека соціально-економічних систем: проблеми теорії та практики» 0121U112498, «Психологія особистості фахівця в умовах військового часу та поствоєнної реабілітації» 0122U002532 та узагальнює цикл наукових досліджень, пов'язаних із виявленням впливу війни на соціально-економічні системи в контексті забезпечення національної безпеки України на макро- та мікрорівні, пошуку успішних психологічних стратегій пристосування та вироблення соціально-психологічних засобів активізації індивідуальних і колективних зусиль із подолання негативних наслідків цих подій у різних сферах життєдіяльності, а системність підходу дозволяє оцінити соціально-економічна втрати внаслідок ведення активних бойових дій та окупації значних територій України країною-агресором. Запропоновані шляхи зниження втрат та нейтралізації негативного впливу наслідків війни росії проти України, вироблення засобів протидії індивідуальній і колективній травмі та ефективній стратегії поведінки дозволять сформувати пріоритетні напрямки фінансово-економічного та суспільного відновлення України у стратегічній перспективі та на етапі її післявоєнного відновлення. This monograph has been prepared within the framework of the execution of Research & Development (R&D) themes "Economic Security of Socio-Economic Systems: Problems of Theory and Practice" 0121U112498, "Personality Psychology of a Specialist in Wartime and Post-War Rehabilitation" 0122U002532. It summarizes a cycle of scientific research related to identifying the impact of war on socio-economic systems in the context of ensuring national security of Ukraine at both macro and micro levels, finding successful psychological strategies for adaptation, and developing socio-psychological means to activate individual and collective efforts to overcome the negative consequences of these events in various spheres of life. The systematic approach allows for the assessment of socio-economic losses due to active combat and occupation of significant territories of Ukraine by the aggressor country. Proposed methods to reduce losses and neutralize the negative impact of russia's war against Ukraine, developing means of counteracting individual and collective trauma, and effective behavioral strategies will allow for the formation of priority directions for the financial-economic and social recovery of Ukraine in a strategic perspective and during its post-war recovery.
Опис: Вплив війни на соціально-економічні системи: безпековий аспект: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. М.І. Копитко., д.ю.н., проф. З.Р. Кісіль. - Львів: ЛьвДУВС, 2024. - 394 с. - https://doi.org/10.32782/2311-844X/2024-monograph
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7280
Розташовується у зібраннях:Монографії

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Монографія_ВПЛИВ ВІЙНИ.pdf7,16 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.