Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8
Title: Тактичне керівництво та організація несення служби працівниками органів внутрішніх справ України в зоні проведення антитерористичної операції: навчальний посібник
Other Titles: Tactical manual and organization of worker service by workers of internal affairs of Ukraine in the field of arrangement anti-terrorist operation
Authors: Банах, С.М.
Булачек, В.Р.
Йосипів, Ю.Р.
Землянський, І.Ю.
Курляк, М.Д.
Московчук, М.О.
Моргун, М.В.
Синенький, В.М.
Тьорло, О.І.
Ярославський, А.В.
Banakh, S.M.
Bulachek, V.R.
Yaroslavskyi, A.V.
Torlo, O.I.
Yosypiv, Yu.R.
Kurliak, M.D.
Moskovchuk, M.O.
Morhun, M.V.
Synenkyi, V.M.
Zemlianskyi, I.Yu.
Keywords: зона АТО
учасники бойових дій
миротворчі місії ООН
сужба безпеки України
Збройні сили України
система службової та самостійної підготовки
cаморобні вибухові пристрої
алгоритми правильних дій
типові і нетипові дії
громадський порядок
реальна та можлива загроза
класифікація саморобних вибухових пристроїв
zone of counter-terrorist operation
participants in military operations
UN peacekeeping missions
security service of Ukraine
armed forces of Ukraine
system of srvice and self-training
Self-destructive explosive devices
algorithms of correct actions
exercise of authority
typical and non-typical actions
a public order
real and possible threat
classification of self-explosive devices
Issue Date: 2016
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: Узагальнено та адаптовано до українських реалій особистий досвід охорони громадського порядку в зоні АТО, досвід, навики учасників бойових дій в Афганістані, Азербайджані тощо, а також правоохоронців, які брали участь у миротворчих місіях ООН. Під час написання посібника автори послуговувалися рекомендаціями, отриманими від осіб, які мають високу професійну підготовку у спецпідрозділах МВС, СБУ, Збройних сил України тощо. Для використання в навчальному процесі вищих навчальних закладів МВС України, системі службової та самостійної підготовки працівників ОВС України, які залучаються до охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю в зоні АТО, відповідно до типової програми від 26.09.2014 № 20726/Чб. The personal experience of protecting public order in the zone of counter-terrorist operation, experience, skills of participants in military operations in Afghanistan, Azerbaijan, and other law enforcement agencies participating in UN peacekeeping missions have been summarized and adapted to Ukrainian realities. During writing the manual, the authors used recommendations from persons who have high professional training in the special units of the Ministry of Internal Affairs, the SSU, the Armed Forces of Ukraine, and others like that. For use in the educational process of higher educational establishments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the system of service and self-training of officers of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, involved in the protection of public order and the fight against crime in the ATO zone, according to the typical program № 20726 / Chb of 09/26/2014.
Description: Тактичне керівництво та організація несення служби працівниками органів внутрішніх справ України в зоні проведення антитерористичної операції: навчальний посібник / С. М. Банах, В. Р. Булачек, Ю. Р. Йосипів та ін. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 116 с., іл.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8
Appears in Collections:Підручники. ПосібникиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.