Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/419
Title: Формування професійної компетентності майбутніх магістрів з менеджменту економічної безпеки у процесі фахової підготовки: дисертація
Other Titles: Formation of the professional competence in future masters in conomic security management in the process of professional training
Authors: Яцик, М.Р.
Yatsyk, M.R.
Keywords: професійна компетентність
професійна підготовка
менеджмент економічної безпеки
магістр з менеджменту економічної безпеки
методика
педагогічні умови
professional competence
professional training
economic security management
master in economic security management
methodology
pedagogical conditions
Issue Date: 2016
Publisher: ХНУ
Abstract: У ході дослідження виконано теоретичне узагальнення й запропоновано нове розв’язання актуальної проблеми формування професійної компетентності майбутніх магістрів з менеджменту економічної безпеки в процесі фахової підготовки. Уточнено зміст ключових понять роботи в контексті професійної компетентності сучасного менеджера з економічної безпеки; схарактеризовано сучасні вимоги до професійної підготовки майбутніх фахівців. Теоретично аргументована й експериментально перевірена методика формування професійної компетентності майбутніх магістрів з менеджменту економічної безпеки в процесі фахової підготовки, що передбачає обґрунтування педагогічних умов, розроблення моделі, визначення компонентного складу професійної компетенції майбутніх фахівців, опис на цій основі системи компетентнісно-орієнтованих змісту, форм діяльності, завдань, задач і професійних ситуацій та проблем, що імітують реальні обставини праці за умови поступового виконання професійних дій, індивідуалізації компетентнісної підготовки з реалізацією дослідницьких завдань і проектів.The thesis is dedicated to theoretical generalization of the urgent problem of the future Masters’ in Economic Security Management professional competence formation in the process of professional training. A range of notions in the context of the modern manager in economic security professional competence have been specified. Modern requirements to the future Masters’ in Economic Security Management in the process of professional training have been characterized. The methodology of the professional competence formation of the future Masters’ in Economic Security Management in the process of professional training has been theoretically and experimentally proved. The pedagogical conditions have been justified and the structural model has been developed. The effectiveness of the professional training of future Masters in Economic Security Management depends on forming key competences based on competency-oriented forms and methods, individualization of learning process and the ability of the future professionals to ensure the economic security of the management objects. The components of the future Masters’ in Economic Security Management professional competence have been developed. The content, activity forms, tasks, problems, professional situations imitating real working conditions have been identified.
Description: Яцик М.Р. Формування професійної компетентності майбутніх магістрів з менеджменту економічної безпеки у процесі фахової підготовки: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Яцик Мар'яна Романівна. ‒ Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2016. - 292 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/419
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дис Яцик 60-converted.pdf2,36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.