Browsing by Author Наконечна, Н.В.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 43  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2021Means of state policy to reduce the import dependence of Ukraine’s economy in the context of reorientation of foreign trade to the markets of the European Union / Actual problems of modern science: monographЛупак, Р.Л.; Lupak, R.L.; Васильців, Т.Г.; Vasyltsiv, T.H.; Наконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.
2022Security-oriented model of business risk assessment (Web of Science, Scopus)Гнилицька, Л.В.; Hnylytska, L.V.; Франчук, В.І.; Franchuk, V.I.; Мельник, С.І.; Melnyk, S.I.; Наконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.; Леськів, Г.З.; Leskiv, H.Z.; Гобела, В.В.; Hobela, V.V.; ORCID ID: 0000-0001-9174-7430; ORCID ID: 0000-0001-5305-3286; ORCID ID: 0000-0003-3782-5973; ORCID ID: 0000-0003-1377-4315; ORCID ID: 0000-0002-4900-9466; ORCID ID: 0000-0001-7438-2329
2021Strategic interaction of state institutions and enterprises with economic security positions in digital economy (Scopus)Рудніченко, Є.М.; Rudnichenko, Ye.M.; Мельник, С.І.; Melnyk, S.I.; Гавловська, Н.І.; Havlovska, N.I.; ‪Ілляшенко, О.В.; Illiashenko, O.V.; Наконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.
2021The main aspects of choosing the enterprises' operating strategyКарпенко, Ю.; Karpenko, Yu.; Пєнова, А.; Pienova, A.; Мельничук, Д.; Melnychuk, D.; Куцик, В.; Kutsyk, V.; Наконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.; Калініченко, С.; Kalinichenko, S.
Е2-2010nnvebp.pdf.jpg2010Автоматизовані облікові системи як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємстваНаконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.
Монографія - Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні.pdf.jpg2017Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні: колективна монографіяБлага, Н.В.; Васильчак, С.В.; Висоцька, І.Б.; Вінічук, М.В.; Галайко, Н.В.; Горалько, О.В.; Живко, З.Б.; Копитко, М.І.; Курляк, М.Д.; Левків, Г.Я.; Леськів, Г.З.; Марченко, О.М.; Михаліцька, Н.Я.; Наконечна, Н.В.; Огірко, О.І.; Піцур, Я.С.; Пушак, Я.Я.; Руда, О.І.; Сватюк, О.Р.; Франчук, В.І.; Хомів, О.В.; Цвайг, Х.І.; Штангрет, М.Й.; Blaha, N.V.; Vasylchak, S.V.; Vysotska, I.B.; Vinichuk, M.V.; Halaiko, N.V.; Horalko, O.V.; Zhyvko, Z.B.; Kopytko, M.I.; Kurliak, M.D.; Levkiv, H.Ya.; Leskiv, H.Z.; Marchenko, O.M.; Mykhalitska, N.Ya.; Nakonechna, N.V.; Ohirko, O.I.; Pitsur, Ya.S.; Pushak, Ya.Ya.; Ruda, O.I.; Svatiuk, O.R.; Franchuk, V.I.; Khomiv, O.V.; Tsvaih, Kh.I.; Shtanhret, M.Y.; Столяренко, О.О.; Stoliarenko, O.O.
2023Аналіз стійкості банківської системи України у період воєнного стануПацула, О.І.; Patsula, O.I.; ORCID ID: 0000-0001-9384-1578; Наконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.; ORCID ID: 0000-0003-1377-4315
Наконечна.pdf.jpg2015Аудиторські ризики використання комп’ютерних систем обробки данихНаконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.
2009Безпека автоматизованих облікових систем у системі економічної безпеки підприємстваНаконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.
2012Входження України до європейського адміністративного простору: перспективи і проблемиНаконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.
2022Вітчизняні особливості розробки та реалізації стратегії фінансової безпеки бізнес-структурНаконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.; ORCID ID: 0000-0003-1377-4315
2016Дерегуляція економіки в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток державиНаконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.; Вінічук, М.В.; Vinichuk, M.V.
Посібник_економічна безпека держави Наконечна_3.pdf.jpg2017Економічна безпека держави: соціально-економічний вимір: навчальний посібникВінічук, М.В.; Vinichuk, M.V.; Наконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.
2023Економічна безпека суб’єктів господарювання та держави: аспект гарантування фінансово-економічної безпеки пріоритетних галузей національної економіки УкраїниВасильців, Т.Г.; Vasyltsiv, T.H.; ORCID ID: 0000-0002-2889-6924; Лупак, Р.Л.; Lupak, R.L.; ORCID ID: 0000-0002-1830-1800; Куницька-Іляш, М.В.; Kunytska-Iliash, M.V.; ORCID ID: 0000-0003-2559-1065; Наконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.; ORCID ID: 0000-0003-1377-4315
Посібник_контроль і ревізія Наконечна_2.pdf.jpg2015Контроль і ревізія: навчальний посібникНаконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.
2021Легалізація економіки в забезпеченні економічної безпеки суб’єктів господарювання та держави : колективна монографіяРевак, І.О.; Revak, I.O.; Підхомний, О.М.; Pidkhomnyi, O.M.; Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; Живко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.; Воронка, О.З.; Voronka, O.Z.; Харазішвілі, Ю.М.; Kharazishvili, Yu.M.; Ляшенко, В.І.; Liashenko, V.I.; Висоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.; Нагірна, О.В.; Nahirna, O.V.; Хомів, О.В.; Khomiv, O.V.; Пушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.; Шевченко, Н.В.; Shevchenko, N.V.; Кіржецька, М.С.; Kirzhetska, M.S.; Кіржецький, Ю.І.; Kirzhetskyi, Yu.I.; Миськів, Г.В.; Myskiv, H.V.; Григоришин, Н.О.; Hryhoryshyn, N.O.; Чапляк, Н.І.; Chapliak, N.I.; Мойсеєнко, І.П.; Moiseienko, I.P.; Мойсеєнко, І.В.; Moiseienko, I.V.; Гобела, В.В.; Hobela, V.V.; Хомин, О.Й.; Khomyn, O.Y.; Михаліцька, Н.Я.; Mykhalitska, N.Ya.; Верескля, М.Р.; Veresklia, M.R.; Наконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.; Вінічук, М.В.; Vinichuk, M.V.; Аніловська, Г.Я.; Anilovska, H.Ya.; Чорненька, О.Р.; Chornenka, O.R.
2013Методологічні підходи щодо оцінювання рівня фінансової безпеки УкраїниНаконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.
2021Механізми зміцнення економічної безпеки громадян України в умовах суспільно-політичної кризи та зовнішніх викликівДацко, О.І.; Datsko, O.I.; Наконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.; Пацула, О.І.; Patsula, O.I.; ORCID ID: 0000-0002-6713-1158; ORCID ID: 0000-0003-1377-4315; ORCID ID: 0000-0001-9384-1578
2019-1-13.pdf.jpg2019Міжнародний тероризм як загроза національній безпеці УкраїниВінічук, М.В.; Vinichuk, M.V.; Наконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.; ORCID ID: 0000-0002-6588-1254; ORCID ID: 0000-0003-1377-4315
15nnvpnz.pdf.jpg2015Місце та роль організаційної культури в діяльності приватного навчального закладуНаконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.