Browsing by Author Bronevytska, O.M.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2021Civil law regulation and criminal enforcement of mandatory vaccination policies: a comparative aspectreglementation civile et application penale des politiques de vaccination obligatoire : un aspect comparatif (Scopus)Юркевич, Ю.М.; Yurkevych, Yu.M.; Красницький, І.В.; Krasnytskyi, I.V.; Романів, Х.Б.; Romaniv, Kh.B.; Броневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Парасюк, В.М.; Parasiuk, V.M.
2021Taking of biological samples for expertise under the legislation of Ukraine and its conformity with EU standardsРогальська, В.В.; Rohalska, V.V.; Броневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Борейко, Г.Д.; Boreiko, H.D.; Шаповалова, І.С.; Shapovalova, I.S.; Серкевич, І.Р.; Serkevych, I.R.
2021The criminal responsibility for defamation of knowingly innocent (Web of Science)Навроцька, В.В.; Navrotska, V.V.; ORCID ID: 0000-0002-3407-7984; Броневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; ORCID ID: 0000-0002-0913-7033; Яремко, Г.З.; Yaremko, H.Z.; ORCID ID: 0000-0003-4333-0424; Максимович, Р.Л.; Maksymovych, R.L.; ORCID ID: 0000-0002-9796-998X; Матолич, В.В.; Matolych, V.V.; ORCID ID: 0000-0002-6512-3189
2020The mechanism of the civil law regulation of mandatory vaccination policies (Scopus)Юркевич, Ю.М.; Yurkevych, Yu.M.; Красницький, І.В.; Krasnytskyi, I.V.; Романів, Х.Б.; Romaniv, Kh.B.; Броневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Парасюк, В.М.; Parasiuk, V.M.
2020Аналіз психологічної структури жіночої злочинностіСеркевич, І.Р.; Serkevych, I.R.; Броневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; ORCID ID: 0000-0001-7678-0291; ORCID ID: 0000-0002-0913-7033
bronevutcka.pdf.jpg2011Відповідність кримінального законодавства України чинним міжнародним договорам: авторефератБроневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.
2011Відповідність кримінального законодавства України чинним міжнародним договорам: дисертаціяБроневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.
2012Відповідність регламентації відповідальності за злочини проти миру і безпеки людства міжнародним договорам України кримінально-правового характеруБроневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.
Горопинюк посібник.pdf.jpg2015Збірник задач з кримінального права України: навчальний посібникПарасюк, Н.М.; Parasiuk, N.M.; Горпинюк, О.П.; Horpyniuk, O.P.; Броневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Устрицька, Н.І.; Ustrytska, N.I.; Маковецька, Н.Є.; Makovetska, N.Ye.; Лісіцина, Ю.О.; Lisitsyna, Yu.O.; Сенько, М.М.; Senko, M.M.
2019Кримінальний процес: підручник. Частина 1Благута, Р.І.; Blahuta, R.I.; Броневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Гуцуляк, Ю.В.; Hutsuliak, Yu.V.; Дільна, З.Ф.; Dilna, Z.F.; Дуфенюк, О.М.; Dufeniuk, O.M.; Коміссарчук, Ю.А.; Komissarchuk, Yu.A.; Кунтій, А.І.; Kuntii, A.I.; Луцик, В.В.; Lutsyk, V.V.; Навроцька, В.В.; Navrotska, V.V.; Ряшко, О.В.; Riashko, O.V.; Татарин, І.І.; Tataryn, I.I.; Хитра, А.Я.; Khytra, A.Ya.; Шехавцов, Р.М.; Shekhavtsov, R.M.
2019Кримінальний процес: підручник. Частина 2Благута, Р.І.; Blahuta, R.I.; Броневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Гуцуляк, Ю.В.; Hutsuliak, Yu.V.; Дільна, З.Ф.; Dilna, Z.F.; Дуфенюк, О.М.; Dufeniuk, O.M.; Коміссарчук, Ю.А.; Komissarchuk, Yu.A.; Кунтій, А.І.; Kuntii, A.I.; Луцик, В.В.; Lutsyk, V.V.; Навроцька, В.В.; Navrotska, V.V.; Ряшко, О.В.; Riashko, O.V.; Татарин, І.І.; Tataryn, I.I.; Хитра, А.Я.; Khytra, A.Ya.; Шехавцов, Р.М.; Shekhavtsov, R.M.
2015Міждисциплінарний підхід у підвищенні правосвідомості молодіШтангрет, М.Й.; Shtanhret, M.Y.; Броневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.
2022Науково-практичний коментар до Розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України «Заходи забезпечення кримінального провадження»Аленін, Ю.П.; Alenin, Yu.P.; Багрій, М.В.; Bahrii, M.V.; Благута, Р.І.; Blahuta, R.I.; Броневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Гловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Гринюк, В.О.; Hryniuk, V.O.; Дроздов, О.М.; Drozdov, O.M.; Завтур, В.А.; Zavtur, V.A.; Зіньковський, І.П.; Zinkovskyi, I.P.; Климкевич, Р.А.; Klymkevych, R.A.; Ковальчук, С.О.; Kovalchuk, S.O.; Луцик, В.В.; Lutsyk, V.V.; Острогляд, О.В.; Ostrohliad, O.V.; Пашковський, М.І.; Pashkovskyi, M.I.; Рогальська, В.В.; Rohalska, V.V.; Фоміна, Т.Г.; Fomina, T.H.; Хитра, А.Я.; Khytra, A.Ya.
2020Обставини, що виключають притягнення до кримінальної відповідальності, у міжнародному кримінальному правіБроневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Серкевич, І.Р.; Serkevych, I.R.; ORCID ID: 0000-0002-0913-7033; ORCID ID: 0000-0001-7678-0291
2020Організаційно-правові основи запобігання тероризму: підручникБроневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Горпинюк, О.П.; Horpyniuk, O.P.; Дільна, З.Ф.; Dilna, Z.F.; Климкевич, Р.А.; Klymkevych, R.A.; Красницький, І.В.; Krasnytskyi, I.V.; Лащук, Н.Р.; Lashchuk, N.R.; Лісіцина, Ю.О.; Lisitsyna, Yu.O.; Луцик, В.В.; Lutsyk, V.V.; Максимович, Р.Л.; Maksymovych, R.L.; Навроцька, В.В.; Navrotska, V.V.; Парасюк, Н.М.; Parasiuk, N.M.; Романцова, С.В.; Romantsova, S.V.; Серкевич, І.Р.; Serkevych, I.R.; Телефанко, Б.М.; Telefanko, B.M.; Устрицька, Н.І.; Ustrytska, N.I.; Яремко, Г.З.; Yaremko, H.Z.; Ясінь, І.М.; Yasin, I.M.
Особливості розслідування окремих видів злочинів.pdf.jpg2015Особливості розслідування окремих видів злочинів: збірник методичних рекомендаційАвраменко, О.В.; Avramenko, O.V.; Баб’як, А.В.; Babiak, A.V.; Благута, Р.І.; Blahuta, R.I.; Броневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Бурда, С.Я.; Burda, S.Ya.; Газдайка-Василишин, І.Б.; Hazdaika-Vasylyshyn, I.B.; Гапчич, В.О.; Hapchych, V.O.; Гарасимів, О.І.; Гарасимів, О.І.; Гуцуляк, Ю.В.; Hutsuliak, Yu.V.; Дуфенюк, О.М.; Dufeniuk, O.M.; Захарова, О.В.; Zakharova, O.V.; Йосипів, А.О.; Yosypiv, A.O.; Ковальчук, В.П.; Kovalchuk, V.P.; Коміссарчук, Ю.А.; Komissarchuk, Yu.A.; Кунтій, А.І.; Kuntii, A.I.; Кучер, В.О.; Kucher, V.O.; Марко, С.І.; Marko, S.I.; Парасюк, Н.М.; Parasiuk, N.M.; Пряхін, Є.В.; Priakhin, Ye.V.; Рибалко, В.О.; Rybalko, V.O.; Созанський, Т.І.; Sozanskyi, T.I.; Сорока, С.О.; Soroka, S.O.; Хитра, А.Я.; Khytra, A.Ya.
3-2011bomkpx.pdf.jpg2011Поняття і види міжнародних договорів кримінально-правового характеруБроневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.
2019Прокурорське право: навчальний посібникБроневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Лісіцина, Ю.О.; Lisitsyna, Yu.O.; Луцик, В.В.; Lutsyk, V.V.; Навроцька, В.В.; Navrotska, V.V.; Серкевич, І.Р.; Serkevych, I.R.; Телефанко, Б.М.; Telefanko, B.M.
2020Психічний розлад як обставина, яка впливає на притягнення особи до кримінальної відповідальності, згідно норм міжнародного кримінального права і законодавства України (Scopus)Броневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.
2020Розкажи мені що сталося, або зізнайся. Дослідження про процесуальне інтерв’ю. Аналіз міжнародного досвіду. Опис узагальненої моделі. Аналіз національної системи підготовки та практикиБєлоусов, Ю.; Bielousov, Yu.; Броневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Деркач, С.; Derkach, S.; Луцик, В.В.; Lutsyk, V.V.; Орлеан, А.; Orlean, A.; Рогальська, В.В.; Rohalska, V.V.; Філоненко, Т.; Filonenko, T.; Яворська, В.; Yavorska, V.