Browsing by Author Khomiv, O.V.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
Монографія - Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні.pdf.jpg2017Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні: колективна монографіяБлага, Н.В.; Васильчак, С.В.; Висоцька, І.Б.; Вінічук, М.В.; Галайко, Н.В.; Горалько, О.В.; Живко, З.Б.; Копитко, М.І.; Курляк, М.Д.; Левків, Г.Я.; Леськів, Г.З.; Марченко, О.М.; Михаліцька, Н.Я.; Наконечна, Н.В.; Огірко, О.І.; Піцур, Я.С.; Пушак, Я.Я.; Руда, О.І.; Сватюк, О.Р.; Франчук, В.І.; Хомів, О.В.; Цвайг, Х.І.; Штангрет, М.Й.; Blaha, N.V.; Vasylchak, S.V.; Vysotska, I.B.; Vinichuk, M.V.; Halaiko, N.V.; Horalko, O.V.; Zhyvko, Z.B.; Kopytko, M.I.; Kurliak, M.D.; Levkiv, H.Ya.; Leskiv, H.Z.; Marchenko, O.M.; Mykhalitska, N.Ya.; Nakonechna, N.V.; Ohirko, O.I.; Pitsur, Ya.S.; Pushak, Ya.Ya.; Ruda, O.I.; Svatiuk, O.R.; Franchuk, V.I.; Khomiv, O.V.; Tsvaih, Kh.I.; Shtanhret, M.Y.; Столяренко, О.О.; Stoliarenko, O.O.
Хомів.pdf.jpg2011Державне регулювання економічної безпеки роздрібних торговельних підприємствХомів, О.В.; Khomiv, O.V.
хомів.pdf.jpg2018Корупція в Україні та шляхи її подоланняХомів, О.В.; Khomiv, O.V.
Сибірна.pdf.jpg2016Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із нецільовим використанням бюджетних коштівСибірна, Р.І.; Хомів, О.В.; Sybirna, R.I.; Khomiv, O.V.
2021Легалізація економіки в забезпеченні економічної безпеки суб’єктів господарювання та держави : колективна монографіяРевак, І.О.; Revak, I.O.; Підхомний, О.М.; Pidkhomnyi, O.M.; Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; Живко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.; Воронка, О.З.; Voronka, O.Z.; Харазішвілі, Ю.М.; Kharazishvili, Yu.M.; Ляшенко, В.І.; Liashenko, V.I.; Висоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.; Нагірна, О.В.; Nahirna, O.V.; Хомів, О.В.; Khomiv, O.V.; Пушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.; Шевченко, Н.В.; Shevchenko, N.V.; Кіржецька, М.С.; Kirzhetska, M.S.; Кіржецький, Ю.І.; Kirzhetskyi, Yu.I.; Миськів, Г.В.; Myskiv, H.V.; Григоришин, Н.О.; Hryhoryshyn, N.O.; Чапляк, Н.І.; Chapliak, N.I.; Мойсеєнко, І.П.; Moiseienko, I.P.; Мойсеєнко, І.В.; Moiseienko, I.V.; Гобела, В.В.; Hobela, V.V.; Хомин, О.Й.; Khomyn, O.Y.; Михаліцька, Н.Я.; Mykhalitska, N.Ya.; Верескля, М.Р.; Veresklia, M.R.; Наконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.; Вінічук, М.В.; Vinichuk, M.V.; Аніловська, Г.Я.; Anilovska, H.Ya.; Чорненька, О.Р.; Chornenka, O.R.
2017Місце судової експертизи у господарському процесіСибірна, Р.І.; Sybirna, R.I.; Хомів, О.В.; Khomiv, O.V.
2(1)-2012sriznb.pdf.jpg2012Нейролінгвістичне програмування у загрозах національній безпеціСибірна, Р.І.; Sybirna, R.I.; Хомів, О.В.; Khomiv, O.V.
Е1-2011hovvsu.pdf.jpg2011Особливості забезпечення економічної безпеки підприємств торгівлі в сучасних умовахХомів, О.В.; Khomiv, O.V.
2016Особливості проведення ветеринарно-санітарних експертизХомів, О.В.; Khomiv, O.V.; Сибірна, Р.І.; Sybirna, R.I.
2015Особливості проведення науково-економічних дослідженьХомів, О.В.; Khomiv, O.V.
13sriphl.pdf.jpg2013Правові аспекти соціальної роботи з психічно хворими людьмиСибірна, Р.І.; Sybirna, R.I.; Хомів, О.В.; Khomiv, O.V.
2-2014sriyaep.pdf.jpg2014Соціальна робота у сфері культури як елемент психотерапіїСибірна, Р.І.; Sybirna, R.I.; Хомів, О.В.; Khomiv, O.V.
2019Стратегія управління трудовими ресурсами підприємствХомів, О.В.; Khomiv, O.V.
2020Сучасні підходи до системи управління трудовими ресурсами підприємстваХомів, О.В.; Khomiv, O.V.; Сибірна, Р.І.; Sybirna, R.I.; ORCID ID: 0000-0002-3223-5010; ORCID ID: 0000-0002-5704-2004
Хомів ТОВ ЕКСПЕРТИЗА підручн.pdf.jpg2010Товарознавча експертиза та захист прав споживачів: основні поняття і терміни: навчальний посібникХомів, О.В.; Khomiv, O.V.
2019Управління персоналом як складова розвитку економікиХомів, О.В.; Khomiv, O.V.
Хомів автореф.pdf.jpg2012Формування механізму економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі: авторефератХомів, О.В.; Khomiv, O.V.