Browsing by Author Klymkevych, R.A.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2021Директиви як джерело кримінального процесуального права Європейського СоюзуКлимкевич, Р.А.; Klymkevych, R.A.
2022Кваліфікація та основи методики розслідування домашнього насильства: навчальний посібникГловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Горпинюк, О.П.; Horpyniuk, O.P.; Дільна, З.Ф.; Dilna, Z.F.; Климкевич, Р.А.; Klymkevych, R.A.; Лащук, Н.Р.; Lashchuk, N.R.; Лісіцина, Ю.О.; Lisitsyna, Yu.O.; Максимович, Р.Л.; Maksymovych, R.L.; Навроцька, В.В.; Navrotska, V.V.; Романцова, С.В.; Romantsova, S.V.; Серкевич, І.Р.; Serkevych, I.R.; Устрицька, Н.І.; Ustrytska, N.I.
2022Кримінальне процесуальне законодавство України та Європейського Союзу: апроксимація та диференціація: дисертаціяКлимкевич, Р.А.; Klymkevych, R.A.
2021Кримінальне процесуальне законодавство Європейського Союзу: поняття та ознакиКлимкевич, Р.А.; Klymkevych, R.A.
2022Науково-практичний коментар до Розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України «Заходи забезпечення кримінального провадження»Аленін, Ю.П.; Alenin, Yu.P.; Багрій, М.В.; Bahrii, M.V.; Благута, Р.І.; Blahuta, R.I.; Броневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Гловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Гринюк, В.О.; Hryniuk, V.O.; Дроздов, О.М.; Drozdov, O.M.; Завтур, В.А.; Zavtur, V.A.; Зіньковський, І.П.; Zinkovskyi, I.P.; Климкевич, Р.А.; Klymkevych, R.A.; Ковальчук, С.О.; Kovalchuk, S.O.; Луцик, В.В.; Lutsyk, V.V.; Острогляд, О.В.; Ostrohliad, O.V.; Пашковський, М.І.; Pashkovskyi, M.I.; Рогальська, В.В.; Rohalska, V.V.; Фоміна, Т.Г.; Fomina, T.H.; Хитра, А.Я.; Khytra, A.Ya.
2020Організаційно-правові основи запобігання тероризму: підручникБроневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Горпинюк, О.П.; Horpyniuk, O.P.; Дільна, З.Ф.; Dilna, Z.F.; Климкевич, Р.А.; Klymkevych, R.A.; Красницький, І.В.; Krasnytskyi, I.V.; Лащук, Н.Р.; Lashchuk, N.R.; Лісіцина, Ю.О.; Lisitsyna, Yu.O.; Луцик, В.В.; Lutsyk, V.V.; Максимович, Р.Л.; Maksymovych, R.L.; Навроцька, В.В.; Navrotska, V.V.; Парасюк, Н.М.; Parasiuk, N.M.; Романцова, С.В.; Romantsova, S.V.; Серкевич, І.Р.; Serkevych, I.R.; Телефанко, Б.М.; Telefanko, B.M.; Устрицька, Н.І.; Ustrytska, N.I.; Яремко, Г.З.; Yaremko, H.Z.; Ясінь, І.М.; Yasin, I.M.
2020Проблемні аспекти взаємного визнання доказів у межах ЄСКлимкевич, Р.А.; Klymkevych, R.A.
2021Сучасні тенденції розвитку кримінальної юстиції в Україні: колективна монографіяБроневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Гловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Горпинюк, О.П.; Horpyniuk, O.P.; Дільна, З.Ф.; Dilna, Z.F.; Климкевич, Р.А.; Klymkevych, R.A.; Лащук, Н.Р.; Lashchuk, N.R.; Лісіцина, Ю.О.; Lisitsyna, Yu.O.; Максимович, Р.Л.; Maksymovych, R.L.; Навроцька, В.В.; Navrotska, V.V.; Парасюк, Н.М.; Parasiuk, N.M.; Серкевич, І.Р.; Serkevych, I.R.; Телефанко, Б.М.; Telefanko, B.M.; Устрицька, Н.І.; Ustrytska, N.I.; Яремко, Г.З.; Yaremko, H.Z.
2020Європейський ордер на проведення розслідуванняКлимкевич, Р.А.; Klymkevych, R.A.