Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1050
Title: Адміністративна та фінансово-правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства: монографія
Other Titles: Administrative, financial and legal responsibility for violations of budget legislation
Authors: Назар, Ю.С.
Nazar, Yu.S.
Проць, І.М.
Prots, I.M.
Keywords: бюджетна сфера
бюджетні правопорушення
фінансова відповідальність
адміністративно-правова відповідальність
заходи впливу за правопорушення у бюджетній сфері
budgetary sphere
budget violations
financial responsibility
administrative and legal responsibility
measures of influence for offenses in the budget sphere
Issue Date: 2018
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: У монографії досліджено відносини, що виникають у зв’язку із застосуванням норм, які передбачають адміністративну та фінансово-правову відповідальність за правопорушення у бюджетній сфері. Акцентовано на зміст заходів впливу за правопорушення у бюджетній сфері та діяльність суб’єктів, які їх застосовують. Встановлено прогалини законодавчого регулювання вказаних деліктних відносин і надано обґрунтовані рекомендації, спрямовані на поліпшення діяльності органів публічної влади стосовно застосування заходів відповідальності за правопорушення у бюджетній сфері. Основні положення монографії спрямовано для розгляду і вивчення науковцями, юристами, викладачами закладів вищої освіти, аспірантами, студентами. The monograph explores the relations that arise in connection with the application of the norms that provide for administrative and financial legal responsibility for offenses in the budgetary sphere. The focus is on the content of the impact measures for the offense in the budget sphere and the activities of the entities that apply them. The gaps in the legislative regulation of these tort relations were established and justified recommendations aimed at improving the activities of public authorities in applying the measures of liability for offenses in the budget sphere. The main provisions of the monograph are intended for consideration and study by scientists, lawyers, teachers of institutions of higher education, postgraduate students, and students.
Description: Назар Ю. С. Адміністративна та фінансово-правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства: монографія / Ю.С. Назар, І.М. Проць - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018. - 172 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1050
ISBN: 978-617-511-251-9
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nazar+prots-2.pdf639,14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.