Монографії : [28] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 28
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2023Правові та організаційні аспекти взаємодії органів виконавчої влади та громадських об’єднань у сфері охорони громадського порядку // Organizational and legal fundamentals for the formation of a security environment in Ukraine: Scientific monographЄсімов, С.С.; Yesimov, S.S.
2023Забезпечення позову в адміністративному судочинстві України: теоретико-правовий вимір: колективна монографіяКовалів, М.В.; Kovaliv, M.V.; Єсімов, С.С.; Yesimov, S.S.; Назар, Ю.С.; Nazar, Yu.S.; Тур, Т.О.; Tur, T.O.
2023Інформаційна безпека держави та інформаційна війна // Україна під час російсько-української війни 2014-2023 рр.: ґенеза національної стійкості крізь призму наукових досліджень : монографіяШемчук, В.В.; Shemchuk, V.V.
2023Адміністративно-правові механізми набуття, припинення та втрати (позбавлення) громадянства в Україні (з урахуванням практик країн Європейського Союзу): монографіяСподинський, О.О.; Spodynskyi, O.O.
2023Організаційні та правові засади обмеження права на інформацію в інтересах національної безпеки: монографіяШинкар, Т.І.; Shynkar, T.I.
2023Інформаційні технології як засіб забезпечення прав і свобод людини й громадянина органами державної влади в інформаційному суспільстві // Law in the postmodern epoch: general characteristics and manifestation particularities in separate law branches : Scientific monographФедіна, Н.В.; Fedina, N.V.
2022Особливості реагування на кризові ситуації в умовах російської агресії // Давид і Голіаф: проблеми безпеки та сталого розвитку України в умовах війни: колективна монографіяХитра, О.Л.; Khytra, O.L.; ORCID ID: 0000-0002-3632-5101; Чистоклетов, Л.Г.; Chystokletov, L.H.; ORCID ID: 0000-0002-3306-1593
2021Протидія порушенням бюджетного законодавства: монографіяНазар, Ю.С.; Nazar, Yu.S.
2021Проблеми формування законодавства України про адміністративні правопорушення з точки зору юрисдикційної діяльності Національної поліції // Police activity in Ukraine and European countries: modern standards and unification options: Collective monographyЄсімов, С.С.; Yesimov, S.S.
2021Оновлена доктрина публічного адміністрування у секторі безпеки і оборони України: колективна монографіяЄсімов, С.С.; Yesimov, S.S.; Ковалів, М.В.; Kovaliv, M.V.; Коропатнік, І.М.; Koropatnik, I.M.; Остапенко, І.О.; Ostapenko, I.O.; Онопрієнко, С.Г.; Onopriienko, S.H.; Хом’яков, Д.О.; Khomiakov, D.O.; Христинченко, Н.П.; Khrystynchenko, N.P.; Шопіна, І.М.; Shopina, I.M.
2021До питання інтеграції інститутів громадянського суспільства у процес запобігання корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування в Україні / Development vectors in public management and administration: Collective monographБліхар, В.С.; Blikhar, V.S.; Кісіль, З.Р.; Kisil, Z.R.
2021Адміністративно-правове забезпечення взаємодії підрозділів Національної поліції України та центрів соціальних служб у профілактиці правопорушень : монографіяНазар, Т.Я.; Nazar, T.Ya.
2021Правові відносини у сфері прикордонної безпеки України: теоретичні і прикладні проблеми : монографіяГаньба, О.Б.; Hanba, O.B.
2021Правопорушення, пов’язані з корупцією: адміністративно-правові засади протидії: монографіяФранчук, В.В.; Franchuk, V.V.; Корецка-Шукєвіч, Д.Д.; Koretska-Shukievich, D.D.
2021Адміністративно-правове регулювання обігу інформації з обмеженим доступом в інформаційно-телекомунікаційних системах Національної поліції : монографіяСеник, С.В.; Senyk, S.V.
2020Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: монографіяБратковський, В.М.; Bratkovskyi, V.M.
2017Role of the state authorities in the mechanism of administrative and legal provision of business entities safety in Ukraine // Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monographХитра, О.Л.; Khytra, O.L.; ORCID ID: 0000-0002-3632-5101
2019Реагування на кризові ситуації, що загрожую національній безпеці України: адміністративно-правові засади реалізації теорії та досвіду: монографіяХитра, О.Л.; Khytra, O.L.
2019Протидія адміністративним правопорушенням у фінансовій сфері: монографіяЗаяць, О.С.; Zaiats, O.S.
теоретико-прикладні засади взаємодії.pdf.jpg2017Теоретико-прикладні засади конструктивної взаємодії поліції і населення в соціумі: монографіяБалинська, О.М.; Balynska, O.M.; Благута, Р.І.; Blahuta, R.I.; Блажівський, М.І.; Blazhivskyi, M.I.; Борисенко, О.М.; Borysenko, O.M.; Борисюк, О.М.; Borysiuk, O.M.; Василець, Н.М.; Vasylets, N.M.; Венцик, О.В.; Ventsyk, O.V.; Гуменюк, Л.Й.; Humeniuk, L.Y.; Карпенко, Н.А.; Karpenko, N.A.; Кісіль, З.Р.; Kisil, Z.R.; Ковальчук, З.Я.; Kovalchuk, Z.Ya.; Козирєв, М.П.; Kozyriev, M.P.; Колосович, О.С.; Kolosovych, O.S.; Орищин-Буждиган, Л.С.; Oryshchyn-Buzhdyhan, L.S.; Середа, В.В.; Sereda, V.V.; Сурмяк, Ю.Р.; Surmiak, Yu.R.; Угрин, О.Г.; Uhryn, O.H.; Фінів, О.Я.; Finiv, O.Ya.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 28