Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2320
Title: Роль грошово-кредитної політики у забезпеченні фінансової безпеки України
Other Titles: The importance of monetary policy in ensuring financial security of Ukraine
Authors: Висоцька, І.Б.
Vysotska, I.B.
ORCID ID: 0000-0003-4252-987X
Нагірна, О.В.
Nahirna, O.V.
ORCID ID: 0000-0002-2369-7117
Keywords: фінансова безпека
грошово-кредитна політика
інфляція
девальвація
процентна політика
fiancial security
monetary policy
infltion
devaluation
interest rate policy
Issue Date: 2018
Publisher: ЛьвДУВС
Series/Report no.: ;2
Abstract: У статті розглянуто основні заcади грошово-кредитної політики Національного банку України. Встановлено, що досягнення фінансової безпеки неможливе без нормального функціонування монетарної сфери. Визначено, що для забезпечення фінансової безпеки необхідно досягти цінової стабільності, гнучкості обмінного курсу та здійснити заходи щодо покращення фінансового стану банків. Проаналізовано стан грошово-кредитної сфери. Встановлено, що високий рівень інфляції є загрозою фінансовій безпеці України. У 2015 році спостерігався активний розвиток інфляційного процесу. З метою приборкання інфляції Національний банк України запровадив режим інфляційного таргетування, який передбачає реалізацію таких кроків: оголошення основних цілей інфляційного таргетування; зниження податкового тиску та запровадження виваженої фіскальної політики; досягнення «реальної» незалежність центрального банку; законодавче закріплення пріоритетності цінової стабільності; регулювання рівня процентних ставок на короткострокові кредити; запровадження режиму гнучкого курсоутворення; запровадження валютних аукціонів; завершення основного етапу очищення банківської системи. Для захисту економіки від зовнішніх потрясінь зусилля НБУ спрямовані на забезпечення гнучкості валютного курсу та досягнення монетарної стабільності. Для стабілізації валютного ринку НБУ повинен розробити та запровадити стратегію валютної лібералізації відповідно до стандартів ЄС, що передбачає поетапне скасування тимчасових обмежень. Облікова політика НБУ повинна встановлювати основні орієнтири відсоткових ставок і сформувати програму грошової пропозиції, яка відповідає величині попиту на гроші. Доведено, що для забезпечення фінансової безпеки необхідно реформувати банківську систему в межах програми її розвитку, а саме: завершити докапіталізацію банків, зменшити операції з пов’язаними особами, розкрити структуру власності банків, забезпечити права кредиторів, споживачів, інвесторів. The main measures of the monetary policy of the National Bank of Ukraine at the present stage to achieve fiancial stability. Established that fiancial security is impossible without the normal functioning of the monetary sphere. Determined that to ensure the fiancial stability necessary to achieve price stability; exchange rate flxibility and implement measures to strengthen the fiancial health of banks. Results. The basic directions and results of the monetary policy of the National Bank of Ukraine. It was established that the national currency is unstable. In 2015 there is active development of infltion. As the main instrument counter accelerating infltion NBU has used higher interest rates. Fracture infltionary trend and further improvement of price dynamics in the consumer market primarily due to: relative stability in the foreign exchange market and further reduce the residual effects of the devaluation of the national currency; conducting enough tight monetary and fical policies; restrained consumer demand; lower prices for foreign food and raw material markets. To protect the economy from external shocks NBU efforts directed at ensuring exchange rate flxibility and achieve monetary stability. In order to stabilize the currency market of Ukraine National Bank moved to a flxible exchange rate, setting it at the level of average market prices. Analysis of the main indicators of fiancial stability of banks showed that in Ukraine there is a deepening fiancial instability and reduce the fiancial stability of the banking system. The measures aimed at enhancing the effectiveness of monetary policy.
Description: Висоцька І.Б. Роль грошово-кредитної політики у забезпеченні фінансової безпеки України / Висоцька Інна Борисівна, Нагірна Оксана Вікторівна // Соціально-правові студії. - 2018. - Випуск 2. - С. 132-139.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2320
ISSN: 2617-4170
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2-1018-18.pdf968,6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.