Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2591
Title: Просторова диверсифікація ВВП України
Other Titles: Spatial diversification of Ukraine GDP
Authors: Аніловська, Г.Я.
Anilovska, H.Ya.
ORCID ID: 0000-0002-0154-1584
Keywords: ввп
регіональний аналіз
коливання
криза
диверсифікація
gdp
regional analysis
fluctuations
crises
diversifcation
Issue Date: 2019
Publisher: Соціально-правові студії
Series/Report no.: ;1
Abstract: Управління економікою держави у сучасних умовах господарювання вимагає насамперед уміння адаптуватися до змін у її внутрішньому та зовнішньому середовищі. Своєю чергою, до найнебезпечніших належать зміни, що впливають на національну безпеку і суверенітет держави. Саме таких змін зазнала Україна наприкінці 2013 р. Будучи виснаженою зміною влади після Євромайдану та Революції гідності, за умови, коли економіка вимагала негайних дій, Україна зіткнулася з зовнішнім конфліктом із Російською Федерацією, який не лише став причиною нових соціально-економічних проблем, а й виявив наявні проблеми. Ідентифікатором змін у економіці держави беззаперечно є показник внутрішнього валового продукту. Водночас ВВП є одним із найвикористовуваніших показників аналізу стану економіки у світі. Розрахунок цієї змінної дає змогу оцінити й проаналізувати стан економіки країни в конкретний момент, а порівняння рівня ВВП у динаміці дає змогу обрати напрям руху економіки. Детальний аналіз цього показника дозволяє визначити головні для економіки джерела формування добробуту та напрями розвитку. Подане у статті поняття розуміння цього індикатора, а також різноманітні способи його розрахунку сприяють ґрунтовнішому усвідомленню необхідності та важливості цього показника в аналізі економіки держави. Дані, подані Державною службою статистики України, свідчать про зміни та коливання, що відбувалися в економіці України протягом 2004–2016 рр. Своєю чергою, аналіз й оцінка ВВП у регіональному розрізі виявили значну нерівність економічного розвитку регіонів України. Результати дослідження також указують на централізований підхід до управління державою, що дедалі більше загострює проблему регіональної диференціації. У роботі досліджено вплив цих чинників на політичноекономічну кризу в Україні, а також здійснено спробу показати вплив економічних і політичних конфліктів на коливання в економіці України. Виявлено два критичні моменти для економіки України в межах указаного періоду, а також проаналізовано головні причини їх виникнення. GDP is the most commonly used indicator in the analysis of economy. Measurement of this variable helps to assess the economy’s condition in the specifc moment. The reports of the State Statistics Service of Ukraine demonstrate the changes and fluctuations in Ukraine’s economy within the period of 2004–2016. Through various statistical techniques, this paper shows the current economic trends and the impact of political and economic conflicts on the country’s GDP and demonstrates the necessity of structural reforms in government management in terms of region development. In this paper an attempt to fnd the impact of economic and political conflicts on the fluctuations in economy of Ukraine is made and the actions which help to minimize the regional differentiations are proposed.
Description: Аніловська Г. Я. Просторова диверсифікація ВВП України / Аніловська Ганна Ярославівна, Чорненька Олеся Романівна, Кухар Назарій Михайлович // Соціально-правові студії. - 2019. - Вип. 1 (3). - С. 102-108.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2591
ISSN: 2617-4170
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019-1-15.pdf1,22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.