Адміністративне право і процес; адміністративна діяльність; фінансове право; інформаційне право : [835] Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Перегляд

Зібрання цього фонду

Монографії [28]

Monographs

Наукові публікації [660]

Scientific publications

Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus [43]

Scientific publications are indexed in the scientometric databases Web of Science and Scopus

Інші видання (курси лекцій, методичні рекомендації, словники) [5]

Other editions (lecture courses, methodological recommendations, dictionaries)