Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4072
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛеськів, Г.З.-
dc.contributor.authorLeskiv, H.Z.-
dc.contributor.authorORCID ID: 0000-0002-4900-9466-
dc.contributor.authorГобела, В.В.-
dc.contributor.authorHobela, V.V.-
dc.contributor.authorORCID ID: 0000-0001-7438-2329-
dc.contributor.authorЛесик, Н.А.-
dc.contributor.authorLesyk, N.A.-
dc.contributor.authorORCID ID: 0000-0001-8116-5373-
dc.date.accessioned2021-11-19T09:40:16Z-
dc.date.available2021-11-19T09:40:16Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4072-
dc.descriptionLeskiv H. Economic incentives for environmentally healthy entrepreneurship in Ukraine / Leskiv Halyna, Hobela Volodymyr, Lesyk Nazar // Економіка та суспільство. - 2021. - Випуск 31. - С. 1-5.uk_UA
dc.description.abstractДослідження присвячено актуальній проблемі формування та розвитку екологічного підприємництва як засобу забезпечення сталого розвитку суспільства та економіки. Обґрунтовано актуальність даної проблеми з огляду на незадовільний рівень екологічної безпеки українських підприємств, значний рівень екологічної шкоди, що завдає бізнес та кризовий стан довкілля. Важливість дослідження проблематики підкреслена недостатнім рівнем розвитку економічного інструментарію стимулювання екологічного підприємництва в Україні. Метою дослідження є теоретичний аналіз економічного інструментарію стимулювання екологічного підприємництва, його структурно-функціональна характеристика та удосконалення системи класифікації інструментів для визначення пріоритетних напрямів його удосконалення. У дослідженні проаналізовано підходи до визначення поняття економічного інструментарію. В результаті аналізу сформовано авторське визначення економічного інструментарію стимулювання екологічного підприємництва, що на відміну від існуючих розкриває також його безпекову сутність, як засобу протидії екологічним загрозам для підприємства. Охарактеризовано сутність економічного інструментарію у сучасних економічних системах та наголошено на його важливості для екологічно безпечного розвитку бізнесу та держави загалом. Здійснено теоретичний аналіз економічного інструментарію, визначено його основні складові та принципи на яких його слід формувати. Реалізовано структурно-функціональну характеристику економічного інструментарію, встановлено основні цілі та завдання інструментарію щодо стимулювання екологічного підприємництва. Проведений теоретичний аналіз наявних систем класифікації економічного інструментарію дозволив виокремити його основні недоліки. Запропоновано науково-методичний підхід до класифікації економічного інструментарію, що передбачає видозмінені ознаки та групи класифікації. Ґрунтуючись на результатах дослідження запропоновано основні напрями розвитку та удосконалення економічного інструментарію стимулювання екологічного підприємництва. The study is devoted to the current problem of the formation and development of environmental entrepreneurship. The urgency of this problem is substantiated researched the unsatisfactory level of environmental safety of Ukrainian enterprises and the crisis of the environment. The study's purpose was to analyze the economic tools to stimulate environmental entrepreneurship, structural and functional characteristics and classifcation of tools to determine priority areas for improvement. The study forms a defnition of economic tools to stimulate environmental entrepreneurship. Theoretical analysis and structural and functional characteristics of economic tools were performed. A scientifc and methodological approach to the classifcation of economic tools was proposed, which allowed improving the system of its classifcation. Based on the results of the study, the main directions of development and improvement of economic tools to stimulate environmental entrepreneurship were proposed.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherЕкономіка та суспільствоuk_UA
dc.relation.ispartofseries;31-
dc.subjectекономічний інструментарійuk_UA
dc.subjectпідприємництвоuk_UA
dc.subjectекономічний розвитокuk_UA
dc.subjectтрансформаціяuk_UA
dc.subjectекологізаціяuk_UA
dc.subjecteconomic toolsuk_UA
dc.subjectentrepreneurshipuk_UA
dc.subjecteconomic developmentuk_UA
dc.subjecttransformationuk_UA
dc.subjectgreeninguk_UA
dc.titleEconomic incentives for environmentally healthy entrepreneurship in Ukraineuk_UA
dc.title.alternativeЕкономічний інструментарій стимулювання еколого-безпекового підприємництва в Україніuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
717-Текст статті-688-1-10-20211109.pdf160,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.