Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4882
Назва: Professional adaptation of personality in the educational process
Інші назви: Професійна адаптація особистості в навчально-виховному процесі
Автори: Шиделко, А.В.
Shydelko, A.V.
ORCID ID: 0000-0003-4789-0445
Головач, Т.М.
Holovach, T.M.
ORCID ID: 0000-0002-6665-4416
Майорчак, Н.М.
Maiorchak, N.M.
ORCID ID: 0000-0002-5405-9855
Ключові слова: адаптація
професійне самовизначення
студент
вища школа
професійна адаптація
adaptation
professional self-determination
student
higher educational institutions
professional adaptation
Дата публікації: 2022
Видавництво: Вісник Національного університету оборони України
Серія/номер: ;1
Короткий огляд (реферат): Стаття розкриває проблему професійної адаптації особистості у навчально-виховному процесі. Мета статті – здійснити теоретичний аналіз проблеми формування професійної адаптації в процесі включення особистості в систему професійного спілкування та фахової діяльності впродовж навчання у вищому навчальному закладі. Методи – для ґрунтовного висвітлення означеного питання використано аналіз-огляд наукової літератури з метою з’ясування стану розробленості проблеми на сучасному етапі. Результати. Висвітлено питання формування професійної адаптації в процесі включення особистості в систему професійного спілкування та фахової діяльності впродовж навчання у вищому навчальному закладі. Окреслено основні дефініції дослідження: адаптація, адаптаційні можливості, адаптованість, професійне самовизначення, вибір професії, професійна адаптація, соціально-психологічна складова професійної адаптації. Виокремлено фактори, які негативно впливають на процес професійної адаптації. З’ясовано, що процес професійної адаптації – це процес здійснення оптимальної стратегії професійної життєдіяльності, яка складається з набору тактичних прийомів, способів самоконтролю, навичок спілкування та взаємодії, сукупність яких забезпечує можливість проведення в життя людинозберігаючих технологій. Обґрунтовано, що основою адаптації є властивості та якості особистості, її чітка професійна орієнтація, значущі цінності, які формуються та розвиваються у процесі навчально-виховної та професійної роботи. Такі властивості та якості особистості, як відкритість до постійного розвитку, готовність перегляду своїх поглядів і знань, здібність до позитивного сприйняття і творчого усвідомлення незнайомих феноменів оточуючого світу, складають основу самореалізації особистості. Наукова новизна – здійснено авторський підхід до обраної теми дослідження, представлено теоретичний аналіз проблеми професійної адаптації особистості студента до професійної діяльності в процесі навчально-виховної підготовки. Практичне значення – представлені матеріали можуть бути використані у навчально-виховному процесі фахової підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності, а також науковцями, які досліджують означену проблематику. Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Отже, здійснивши дослідження питання професійної адаптації особистості в навчально-виховному процесі, наголосимо, що актуальність означеної теми є незаперечною, адже від успішної адаптації залежить подальший професійний розвиток і становлення молодого фахівця. Перспективи подальших наукових розробок вбачаємо у висвітленні експериментальних даних означеної теми. The article reveals the issue of professional adaptation of a personality in the educational process. The concerns of the formation of professional adaptation in the process of including a person in the system of professional communication and professional activity while studying at the higher educational institutions are highlighted. The main definitions of the research are indicated: adaptation, adaptive capabilities, adaptability, professional self-determination, choice of profession, professional adaptation, a socio-psychological component of professional adaptation. The factors that negatively affect the process of professional adaptation are identified.
Опис: Shydelko А. V. Professional adaptation of personality in the educational process / Shydelko А. V., Holovach T. M., Mayorchak N. M. // Вісник Національного університету оборони України. - 2022. - № 1(65). - С. 141-146. - URL: http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/253211/251686
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4882
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
шиделко.pdf462,69 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.