Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4920
Title: Напрями оцінки факторів, що впливають на рівень корупції в Україні
Other Titles: Directions for assessing the factors influencing the corruotion index in Ukraine
Authors: Шевченко, Н.В.
Shevchenko, N.V.
Галайко, Н.В.
Halaiko, N.V.
Keywords: рівень корупції
шахрайство
правопорушення
відмивання коштів
фінансові ризики
грошові кошти
антикорупційні програми
level of corruption
fraud
offenses
money laundering
financial risks
cash
anti-corruption programs
Issue Date: 2022
Publisher: Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова
Series/Report no.: ;27/2
Abstract: У статті визначено сутність та основні складники рівня корупції в Україні. Розглянуто рівні корупції, які впливають на різні сфери фінансово-економічної діяльності суб’єктів господарювання та державних установ, а саме: великий, побутовий, національний, міжнародний, кримінальний, адміністративний, великий, середній і малий. Визначено, що на зниження або підвищення рівня корупції в Україні впливають як негативні, так і позитивні фактори. До факторів, що мають негативний вплив на рівень корупції слід віднести: фінансово-економічні, нормативно-правові, інформаційно-аналітичні, соціальні, неефективність адміністративно кримінальних важелів впливу, вплив фактору «соціального егоїзму», низький рівень доходів громадян. До позитивних факторів належать: вдосконалення антикорупційних програм держави, розвиток Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро України, захист прав викривачів корупційних схем, співпраця з міжнародними організаціями, створення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. The article identifies the essence and main components of the level of corruption in Ukraine: the object, the subject, the legislative and regulatory framework for regulating the level of corruption, the factors influencing the level of corruption, the methodology for determining and reducing corruption. The levels of corruption that affect various spheres of financial and economic activity of economic entities and government agencies, namely: large, domestic, national, international, criminal, administrative, large, medium and small, are considered. It is determined that the reduction or increase of corruption in Ukraine is influenced by both negative and positive factors. Factors that have a negative impact on the level of corruption include: financial and economic, regulatory, information and analytical, social, inefficiency of administrative and criminal levers of influence, the impact of "social selfishness", low incomes, distrust of public authorities on issues of corruption prevention, lack of tax benefits and state aid, anti-corruption ignorance of subjects. Positive factors include: improvement of anti-corruption programs of the state, development of the National Agency for Prevention of Corruption and the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, protection of rights of whistleblowers, cooperation with international organizations, creation of the Unified State Register of Corrupt or Corruption Offenses . An analysis of the impact of corruption on the losses associated with illegal fraud schemes, concealment and money laundering at both the international and national levels. It is noted that an important factor hindering the growth of corruption is information, transparency and mandatory declaration of income is a significant positive factor in the anti-corruption system, as well as cooperation of anti-corruption bodies with individuals and legal entities, financial incentives to detect fraudulent schemes in various economic levels.
Description: Шевченко Н. В. Напрями оцінки факторів, що впливають на рівень корупції в Україні / Шевченко Н. В., Галайко Н. В. // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. - 2022. - Т. 27. - Вип. 2 (92). - С. 67-72. - http://www.visnyk-onu.od.ua/index.php/uk/arkhiv-vidannya?id=326
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4920
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Галайко.pdf286,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.