Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4922
Title: Family and the formation of behavioral (immoral) patterns in adolescent girls / Moderní aspekty vědy: XIX. Díl mezinárodní kolektivní monografie
Other Titles: Сім’я та формування поведінкових (аморальних) патернів у дівчат-підлітків / Moderní aspekty vědy: XIX. Díl mezinárodní kolektivní monografie
Authors: Шиделко, А.В.
Shydelko, A.V.
Головач, Т.М.
Holovach, T.M.
Keywords: сім’я
статеве виховання
сексуальна просвіта
деморалізація
сексуальна
аморальна поведінка
сучасна молодь
family
sex education
sexual education
demoralization
sexual
immoral behavior
modern youth
Issue Date: 2022
Publisher: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.
Series/Report no.: ;ХІХ
Abstract: У розділі колективної монографії розкрито важливу роль сім’ї, яка є вирішальним чинником формування особистості. Наголошено, що з точки зору статевого виховання та сексуальної просвіти сім’я є моделлю міжстатевих стосунків. Статеве виховання та сексуальна просвіта в сім’ї має брати свій початок із народження дитини та в міру дорослішання повинні вдосконалюватися та поглиблюватися з урахуванням принципу «природовідповідності». Зазначено, що патологія сімейного оточення (моральна бездоглядність, порушення й руйнування соціально-емоційної структури) спричинює в українських сім’ях деформацію нестійкої психіки дівчат підліткового віку, що збільшує здатність підлітків до аморальної, асоціальної, деморалізованої поведінки. Наголошено, що до особистісних факторів, які матимуть суттєвий вплив на формування аморальних моделей поведінки, належать: порушення емоційного контакту з батьками та родичами; посилення негативного впливу друзів і однолітків; схильність до девіантної, деморалізованої поведінки; відсутність релігійної освіти з боку батьків; приналежність до певного соціального середовища зі своєю культурою, цінностями, законами та віруваннями, поглядами на життя (негативні групи, секти, референтні групи тощо); ставлення до проституції в суспільстві (як позитивне, так і негативне); життєві цілі та цінності орієнтовані на матеріальні блага; легковажні стосунки з чоловіками тощо. Вплив сім’ї на формування аморальних норм у дівчаток-підлітків пов’язаний насамперед з дезорганізацією сімейного середовища, де сім’я не в змозі виконувати свої обов’язки по утриманню дитини, проявом насильства (сексуальне, фізичне, психічне, емоційне), наявністю шкідливих звичок і деструктивної поведінки в сім’ї, відсутністю тепла, любові та розуміння в сім’ї. Human civilization and social morality are two interrelated truths. Fulfillment and observance of moral norms and rules adopted in a certain society determine the basis of the spiritual, social, and economic development of this society. The primary source and basis of such development is the family, which is a decisive factor in the formation of personality that affects its conscious and unconscious actions throughout life. In the family, a person acquires basic skills and abilities of social interpersonal interaction and communication, at the same time, he/she goes through the formation of those values, moral norms, attitudes, behavioral patterns that are true for this specific family. In particular, the issue of the gender role of the family, and how Ukrainian families provide sexual education for their children, is receiving considerable attention. This topic has been extremely important for Ukrainian society for a long time.
Description: Shydelko A. V. Family and the formation of behavioral (immoral) patterns in adolescent girls / Shydelko A. V., Holovach T.M. // Moderní aspekty vědy: XIX. Díl mezinárodní kolektivní monografie. - Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. - Str. 223-234. - http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/monography-19.pdf
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4922
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
шиделко monography (1).pdf356,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.