Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5219
Title: Fostering Human Dignity as an Effective Social Measure Against Human Trafficking in Ukraine (Scopus, Web of Science)
Other Titles: Виховання людської гідності як ефективний соціальний захід протидії торгівлі людьми в Україні (Scopus, Web of Science)
Authors: Брич, Л.П.
Brych, L.P.
ORCID ID: 0000-0002-7079-3726
Созанський, Т.І.
Sozanskyi, T.I.
ORCID ID: 0000-0003-0761-1683
Khyliuk, S.
Яремко, Г.З.
Yaremko, H.Z.
Парасюк, Н.М.
Parasiuk, N.M.
ORCID ID: 0000-0002-7489-9181
Keywords: українське суспільство
особистість
інформаційна атака
мігранти
трансгенераційна травма
ukrainian society
personality
information attack
migrants
transgenerational trauma
Issue Date: 2022
Publisher: Migration Letters
Series/Report no.: ;19/5
Abstract: Автори дотримуються класичного кримінологічного підходу про те, що в основі запобігання будь-якому виду злочинності лежить визначення його детермінаційного комплексу. Тому, перш, ніж пропонувати ефективні, на нашу думку, заходи запобігання торгівлі людьми, у цій статті наведено аргументацію, щодо ієрархії детермінуючих факторів торгівлі людьми в українському суспільстві. Причини і умови торгівлі людьми, що мають місце в Україні, розглянуто з двох боків: крізь призму їхнього впливу на поведінку злочинця та з віктимологічної точки зору. Всупереч загальноприйнятому визнанню головними причинами розквіту торгівлі людьми в Україні економічних негараздів: бідності, безробіття, низького рівня доходу мешканців України, автори цієї статті мають свою точку зору щодо causa causans розглядуваного виду злочинності. Вважаємо, що, в першу чергу, мотивацію злочинців вчиняти торгівлю людьми визначає надприбутковість цього виду злочинності. А головним віктимізуючим фактором – не матеріальну скруту, як це прийнято вважати. Виявлена дослідниками-психологами «трансгенераційна травма поколінь», спричинена Голодомором в Україні 1932-1933 років і порівнянні з нею наслідки інших радянських репресій над українським народом, серед яких нищення почуття власної гідності українців в перспективі багатьох поколінь – ось першопричини схильності українців ставати жертвами торгівлі людьми. Тому виховання почуття власної гідності, перш за все, у дітей, батьками, яких потрібно навчити відповідній поведінці, і є найефективнішим загальносоціальним заходом запобігання торгівлі людьми. Due to the 2022 invasion, there is a growing interest in Ukraine as human trafficking cases increase. Results of the study showed that the main victimising factor was not material difficulties as commonly believed. The transgenerational trauma identified by psychologists was caused by the Holodomor in Ukraine in 1932-1933. Also, one of the causes is the comparable consequences of other Soviet repressions against the Ukrainian people, including the destruction of the identity of Ukrainians across many generations. This study may be useful in the context of studying human trafficking, migration, refugees and the demographic consequences of the war in Ukraine.
Description: Brych L. Fostering Human Dignity as an Effective Social Measure Against Human Trafficking in Ukraine / Larysa Brych, Taras Sozanskyy, Svitlana Khyliuk, Galyna Yaremko, and Nataliia Parasiuk // Migration Letters. - 2022. - Vol. 19. - № 5. -Pp. 603-613. - URL: https://doi.org/10.33182/ml.v19i5.2365
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5219
ISSN: 1741-8992
Appears in Collections:Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2365-Article Text-9092-1-10-20220930.pdf252,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.