Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5555
Title: Особливості проходження альтернативної служби військовозобов’язаними в період проведення мобілізації
Other Titles: The features passage alternative service conscripts during mobilization
Authors: Братковський, В.М.
Bratkovskyi, V.M.
Keywords: мобілізаційна підготовка
альтернативна служба
правове регулювання
військовий обов’язок
релігійні переконання
адміністративна відповідальність
mobilization preparation
alternative service
legal regulation
military duty
religious persuasions
administrative responsibility
Issue Date: 2016
Publisher: Науковий вісник Херсонського державного університету
Series/Report no.: Юридичні науки;5/2
Abstract: Проаналізовано проблемні питання мобілізаційної підготовки громадян України, для яких виконання військового обов’язку суперечить релігійним переконанням. Сформульовано зміни до ст. 11 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» та до ст. 211-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які б зміцнили гарантії громадян щодо реального захисту їхніх прав. Доведено, що зміни до «Переліку релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю» повинні вноситися не рідше ніж раз у рік, а в період мобілізації – один раз у 6 місяців. Це захистить права заявників та унеможливить зловживання посадових осіб своїми діями у власних, корисливих цілях. Analyzed the problem questions of mobilization preparation of citizens of Ukraine, for which the performance of military duties contradicts religious persuasion. Formulated amendments to Article 11 of the Law of Ukraine “On alternative (non-military) service” and Art. 211-6 of the Code of Ukraine on Administrative Offences, which would strengthen citizens’ guarantees real protection of their rights. Itis proved that changes in the “List of religious organizations, the creed which does not allow the use of weapons” must be made not less frequently than once a year, and in the period of mobilization once very 6 months. This will protect both the rights of the applicants, and make it impossible to abuse of offcials by their actions in their own, selfsh purposes.
Description: Братковський В. М. Особливості проходження альтернативної служби військовозобов’язаними в період проведення мобілізації / Братковський В. М. // Науковий вісник Херсонського державного університету. - Серія: Юридичні науки. - 2016. - Вип. 5. - Т. 2. - С. 18-22.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5555
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Братковський Nvkhdu_jur_2016_5(2)__6.pdf537,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.