Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6219
Назва: Structuring of modern security threats for a tourist enterprise
Інші назви: Структуризація сучасних безпекових загроз для туристичного підприємства
Автори: Леськів, Г.З.
Leskiv, H.Z.
ORCID ID: 0000-0002-4900-9466
Гобела, В.В.
Hobela, V.V.
ORCID ID: 0000-0001-7438-2329
Пантелєєв, М.М.
Pantelieiev, M.M.
ORCID ID: 0000-0002-3305-8634
Ключові слова: туризм
туристичне підприємство
економічна безпека підприємства
функціональні складові
загрози
tourism
tourist enterprise
enterprise’s economic security
functional components
threats
Дата публікації: 2022
Видавництво: Ефективна економіка
Серія/номер: ;12
Короткий огляд (реферат): Стаття спрямована на структуризацію сучасних безпекових загроз для туристичного підприємства. Для реалізації мети дослідження реалізовано низку завдань, зокрема: встановлено сутність поняття економічна безпека туристичного підприємства; з’ясовано особливості безпекової діяльності підприємства у сфері туризму; структуровано сучасні безпекові загрози для туристичного підприємства. В процесі реалізації дослідження використанонизку загальнонаукових методів дослідження, а саме: аналіз та синтез, дедукції та індукції, методи абстрагування та теоретичного узагальнення. У статті обґрунтовано актуальність дослідження шляхів забезпечення економічної безпеки туристичного підприємства в рамках трансформації суспільного розвитку у постіндустріальному періоді, що характеризується зростанням частки сфери послуг у народному господарстві. Наголошено на важливості підвищення ефективності діяльності та забезпеченні економічної безпеки підприємств сфери послуг, особливо для туристичних підприємств. У дослідженні здійснено теоретичний аналіз підходів до трактування поняття економічна безпека підприємства та встановлено найбільш оптимальне, з безпекової точки зору, трактування поняття економічна безпека туристичного підприємства. Встановлено суть та основний зміст системи економічної безпеки туристичного підприємства. Визначено та охарактеризовано основні завдання системи економічної безпеки туристичного підприємства. Здійснено функціональну характеристику системи економічної безпеки підприємства та встановлено її основні складові. З’ясовано основні особливості та напрями безпекової діяльності туристичного підприємства. Стаття містить опис процесів, що сприяють забезпеченню усіх функціональних складових економічної безпеки підприємства та, відповідно, сприяють забезпеченню економічної безпеки підприємства. В результаті дослідження здійснено структуризацію сучасних безпекових загроз для туристичного підприємства. Проаналізовано основні наслідки, що можуть виникати для підприємства, в результаті нехтування сучасними без пековими загрозами та зроблено відповідні висновки. The article is aimed at structuring modern security threats for the tourist enterprise. To realize the research goal, several tasks were implemented, in particular: the essence of the concept of economic security of a tourist enterprise was established; the peculiarities of the security activity of the enterprise in the field of tourism were clarified; modern security threats for the tourist enterprise were structured. In the process of the research, some general scientific research methods were used, namely: analysis and synthesis, deduction and induction, methods of abstraction and theoretical generalization. The article substantiates the relevance of research on ways to ensure the economic security of a tourist enterprise within the framework of the transformation of social development in the post-industrial period, which is characterized by the growth of the share of the service sector in the national economy. The study carried out a theoretical analysis of approaches to the interpretation of the concept of economic security of an enterprise and established the most optimal, from a security point of view, interpretation of the concept of economic security of a tourist enterprise. The essence and main content of the system of economic security of the tourist enterprise have been established. The main tasks of the system of economic security of a tourist enterprise are defined and characterized. The functional characteristics of the economic security system of the enterprise were carried out and its main components were established. The main features and directions of the security activities of the tourist enterprise have been clarified. The article contains a description of the processes that contribute to the provision of all functional components of the enterprise's economic security and, accordingly, contribute to the provision of the enterprise's economic security. As a result of the study, the structuring of modern security threats for the tourist enterprise was carried out. The main consequences that may arise for the enterprise as a result of neglecting modern non-pecuniary threats have been analyzed and appropriate conclusions have been drawn.
Опис: Leskiv H. Structuring of modern security threats for a tourist enterprise / H. Leskiv, V. Hobela, M. Panteleiev // Ефективна економіка. - 2022. - № 12. - С. 1-13.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6219
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Леськів+Гобела+Микита.pdf250,16 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.