Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6364
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМарушко, Н.С.-
dc.contributor.authorMarushko, N.S.-
dc.date.accessioned2023-10-26T07:28:16Z-
dc.date.available2023-10-26T07:28:16Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttps://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6364-
dc.descriptionМарушко Н. Курс лекцій навчальної дисципліни «Контроль фінансових потоків» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Інституту управління, психології та безпеки та Центру післядипломної освіти, дистанційного та заочного навчання / Надія Марушко. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2023. - 146 с.uk_UA
dc.description.abstractКурс лекцій містить матеріал щодо змісту міжнародних стандартів контролю фінансових потоків, системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму на національному та світовому рівні. В конспекті лекцій подано особливості організації державного фінансового контролю, досвіду фінансового контролю у зарубіжних країнах та аудиту ефективності. Курс лекцій призначений для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти, працівників фінансових органів та установ. The lecture notes provide information on the content of international standards for the control of financial flows, the system for combating money laundering and the financing of terrorism at the national and global levels. The lecture notes also include the specifics of organizing state financial control, the experience of financial control in foreign countries, and the audit of efficiency. The lecture notes are designed for students pursuing higher education in economics, postgraduate students, university faculty members, and employees of financial institutions and organizations.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherЛьвДУВСuk_UA
dc.subjectконтроль фінансових потоківuk_UA
dc.subjectпротидії легалізації доходів отриманих злочинним шляхомuk_UA
dc.subjectфінансування тероризмуuk_UA
dc.subjectаудиту ефективностіuk_UA
dc.subjectcontrol of financial flowsuk_UA
dc.subjectcountermeasures against the legalization of proceeds of crimeuk_UA
dc.subjectfinancing of terrorismuk_UA
dc.subjectefficiency audituk_UA
dc.titleКонтроль фінансових потоків: курс лекційuk_UA
dc.title.alternativeControl of financial flows: a course of lecturesuk_UA
dc.typeBookuk_UA
Appears in Collections:Інші видання (курси лекцій, методичні рекомендації, словники)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kfp kek.pdf2,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.