Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4480
Title: Balance of "goal-means" in the system of Criminal procedure or can a good goal justify evil means? (Web of Science)
Other Titles: Баланс «мета−засоби» в системі кримінального процесу або чи може добра мета виправдовувати лихі засоби? (Web of Science)
Authors: Бліхар, В.С.
Blikhar, V.S.
Дуфенюк, О.М.
Dufeniuk, O.M.
Бліхар, М.М.
Blikhar, M.M.
Keywords: аксіологія кримінального процесу
мета
засоби
матеріальна справедливість
процесуальна справедливість
встановлення істини
катування
тортури
criminal process
goal means
material justice
procedural justice
the establishment of truth
torture
Issue Date: 2021
Publisher: Beytulhikme An International Journal of Philosophy
Series/Report no.: ;2
Abstract: У центрі дослідницької уваги вічна проблема добра і зла. Цього разу ця дихотомія локалізована у сфері кримінального процесу і стосується співвідношення, з одного боку, мети, а з іншого − засобів, спрямованих на її досягнення. Іншими словами, головне дослідницьке питання полягає в наступному: чи може у судовій залі бути виправданий макіавеллізм? При цьому під поняттям макіавеллізм розуміється застосування філософії «мета виправдовує будь-які засоби», що в контексті кримінального переслідування вважає допустимим застосування фізичного чи психологічного насильства до затриманих, підозрюваних, обвинувачених заради високої мети пізнання істини, викриття винуватих осіб, врятування життя, звільнення заручників і т.д. Стаття складається з трьох частин. У першій частині викладено короткий огляд різних підходів до дефініції мети кримінального процесу у науці та праві. Виходячи з моделі кримінального процесу належної правової процедури, автори вбачають головну мету функціонування системи кримінального правосуддя матеріальну та процесуальну справедливість. Друга частина описує вимоги щодо ресурсів та засобів досягнення такої мети. Третя частина показує сучасні загрозливі тенденції та потенційні ризики застосування «силових засобів» для досягнення мети кримінального процесу. Хоча міжнародна спільнота постійно працює над виробленням запобіжних механізмів, які б унеможливили тортури і катування в стінах правоохоронних органів, видається, що ця практика встановлення істини у процесі розслідування перемістилася у підпілля і досі використовується спеціальними службами багатьох країн. The focus of research is the eternal problem of good and evil. This time, this dichotomy is localized in the field of criminal procedure and concerns the correlation of the goal, on the one hand, and on the other – the means to achieve it. In other words, the main research question is: Can Machiavellianism be justified in the courtroom? The concept of Machiavellianism means the application of the philosophy of "the goal justifies any means", which in the context of criminal prosecution considers permissible the use of physical or psychological violence against detainees, suspects, accused of the high purpose of cognizing the truth, exposing perpetrators, saving lives, the release of hostages, etc. Although the international community is constantly working to develop safety mechanisms to prevent torture and ill-treatment within law enforcement agencies, this truth-seeking practice appears to have moved underground and is still used by special services in many countries.
Description: Blikhar V. Balance of "goal-means" in the system of Criminal procedure or can a good goal justify evil means? / Viacheslav Blikhar, Oksana Dufeniuk, Mariia Blikhar // Beytulhikme An International Journal of Philosophy. - 2021. - № ІІ (4). - S. 1801-1817. - http://www.beytulhikme.org/Makaleler/670740381_17_Blikhar_(1801-1817).pdf
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4480
ISSN: 1303-8303
Appears in Collections:Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
дуфенюк стаття.pdf251,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.