Browsing by Author Висоцька, І.Б.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 44  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2018Investigation of the essence and components of categorical apparatus of economic security at the enterprisesНагірна, О.В.; Nahirna, O.V.; Висоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.
2021Justification of bank financial security management strategy (Web of Science)Висоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.; ORCID ID: 0000-0003-4252-987X; Савіна, С.С.; Savina, S.S.; ORCID ID: 0000-0002-7415-4526; Мазур, K.В.; Mazur, K.V.; ORCID ID: 0000-0002-1137-3422; Нагірна, M.Я.; Nahirna, M.Ya.; ORCID ID: 0000-0002-7680-2064; Дорош, I.М.; Dorosh, I.M.; ORCID ID: 0000-0003-1394-5639
2023Legal aspects of the formation, development and use of human capital in financial activities (Web of Science)Нагірна, О.В.; Nahirna, O.V.; ORCID ID: 0000-0002-2369-7117; Вюник, О.; Viunyk, O.; ORCID ID: 0000-0001-5024-7325; Висоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.; ORCID ID: 0000-0003-4252-987X; Ванкович, Л.; Vankovych, L.; ORCID ID: 0000-0001-8776-8511; Чапляк, Н.І.; Chapliak, N.I.; ORCID ID: 0000-0003-0926-6035
2020The state and threats of the financial security of the insurance market of UkraineМиськів, Г.В.; Myskiv, H.V.; Висоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.; Нагірна, О.В.; Nahirna, O.V.; Чапляк, Н.І.; Chapliak, N.I.
Монографія - Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні.pdf.jpg2017Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні: колективна монографіяБлага, Н.В.; Васильчак, С.В.; Висоцька, І.Б.; Вінічук, М.В.; Галайко, Н.В.; Горалько, О.В.; Живко, З.Б.; Копитко, М.І.; Курляк, М.Д.; Левків, Г.Я.; Леськів, Г.З.; Марченко, О.М.; Михаліцька, Н.Я.; Наконечна, Н.В.; Огірко, О.І.; Піцур, Я.С.; Пушак, Я.Я.; Руда, О.І.; Сватюк, О.Р.; Франчук, В.І.; Хомів, О.В.; Цвайг, Х.І.; Штангрет, М.Й.; Blaha, N.V.; Vasylchak, S.V.; Vysotska, I.B.; Vinichuk, M.V.; Halaiko, N.V.; Horalko, O.V.; Zhyvko, Z.B.; Kopytko, M.I.; Kurliak, M.D.; Levkiv, H.Ya.; Leskiv, H.Z.; Marchenko, O.M.; Mykhalitska, N.Ya.; Nakonechna, N.V.; Ohirko, O.I.; Pitsur, Ya.S.; Pushak, Ya.Ya.; Ruda, O.I.; Svatiuk, O.R.; Franchuk, V.I.; Khomiv, O.V.; Tsvaih, Kh.I.; Shtanhret, M.Y.; Столяренко, О.О.; Stoliarenko, O.O.
2023Банківська система : навчальний посібник у схемах і таблицяхМельник, С.І.; Melnyk, S.I.; Шевченко, Н.В.; Shevchenko, N.V.; Висоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.
2022Банківське кредитування сільгоспвиробників в умовах воєнного стану як протидія глобальній продовольчій кризіМиськів, Г.В.; Myskiv, H.V.; Висоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.
2021Бюджетно-податкова безпека (у схемах і таблицях) : навчальний посібникМиськів, Г.В.; Myskiv, H.V.; Аніловська, Г.Я.; Anilovska, H.Ya.; Мойсеєнко, І.П.; Moiseienko, I.P.; Корчинський, І.О.; Korchynskyi, I.O.; Вінічук, М.В.; Vinichuk, M.V.; Висоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.; Козій, І.С.; Kozii, I.S.
2018Виявлення та розслідування злочинів, повʼязаних із зміною ціни при проведенні державних закупівель: навчальний посібникАвраменко, О.В.; Avramenko, O.V.; Висоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.; Мармура, О.З.; Marmura, O.Z.; Пасєка, О.Ф.; Pasieka, O.F.
2024Вплив війни на соціально-економічні системи: безпековий аспект: колективна монографіяВисоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.; Шевченко, Н.В.; Shevchenko, N.V.; Пушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.; Вінічук, М.В.; Vinichuk, M.V.; Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; Марченко, О.М.; Marchenko, O.M.; Вавринів, О.С.; Vavryniv, O.S.; Кузьо, О.Б.; Kuzo, O.B.; Лялюк, Г.Г.; Lialiuk, H.H.; Борисюк, О.М.; Borysiuk, O.M.; Шиделко, А.В.; Shydelko, A.V.; Козира, П.В.; Kozyra, P.V.
2021Вплив легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на економічну безпекуЖивко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.; Родченко, С.С.; Rodchenko, S.S.; Висоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.
2020Вплив тіньової економіки на формування податкових розривівРодченко, С.С.; Rodchenko, S.S.; ORCID ID: 0000-0002-8611-2796; Лелюк, Н.Є.; Leliuk, N.Ye.; ORCID ID: 0000-0001-8144-7442; Висоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.; ORCID ID: 0000-0003-4252-987X
2019Економічні наслідки корупції в УкраїніВисоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.; Нагірна, О.В.; Nahirna, O.V.
Забезпеченн стійкості та безпеки фінансової системи.Колективна монографія. За ред. Аніловської Г.Я. та Висоцької І.Б.pdf.jpg2016Забезпечення стійкості та безпеки фінансової системи України: теорія і практика : колективна монографіяАніловська, Г.Я.; Anilovska, H.Ya.; Висоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.; Горалько, О.В.; Horalko, O.V.; Горбан, І.М.; Horban, I.M.; Козій, І.С.; Kozii, I.S.; Марушко, Н.С.; Marushko, N.S.; Мойсеєнко, І.П.; Moiseienko, I.P.; Ревак, І.О.; Revak, I.O.; Сорока, Р.С.; Soroka, R.S.
Е1-2010vibvis.pdf.jpg2010Загрози економічній безпеці України в інноваційній сферіВисоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.
2021Контрабанда як загроза митній безпеці державиЖивко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.; ORCID ID: 0000-0002-4045-669X; Висоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.; ORCID ID: 0000-0003-4252-987X
висоцька.pdf.jpg2017Корупція в Україні: сутність і наслідки для економікиВисоцька, І.Б.; Висоцький, В.М.; Vysotska, I.B.; Vysotskyi, V.M.
2021Легалізація економіки в забезпеченні економічної безпеки суб’єктів господарювання та держави : колективна монографіяРевак, І.О.; Revak, I.O.; Підхомний, О.М.; Pidkhomnyi, O.M.; Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; Живко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.; Воронка, О.З.; Voronka, O.Z.; Харазішвілі, Ю.М.; Kharazishvili, Yu.M.; Ляшенко, В.І.; Liashenko, V.I.; Висоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.; Нагірна, О.В.; Nahirna, O.V.; Хомів, О.В.; Khomiv, O.V.; Пушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.; Шевченко, Н.В.; Shevchenko, N.V.; Кіржецька, М.С.; Kirzhetska, M.S.; Кіржецький, Ю.І.; Kirzhetskyi, Yu.I.; Миськів, Г.В.; Myskiv, H.V.; Григоришин, Н.О.; Hryhoryshyn, N.O.; Чапляк, Н.І.; Chapliak, N.I.; Мойсеєнко, І.П.; Moiseienko, I.P.; Мойсеєнко, І.В.; Moiseienko, I.V.; Гобела, В.В.; Hobela, V.V.; Хомин, О.Й.; Khomyn, O.Y.; Михаліцька, Н.Я.; Mykhalitska, N.Ya.; Верескля, М.Р.; Veresklia, M.R.; Наконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.; Вінічук, М.В.; Vinichuk, M.V.; Аніловська, Г.Я.; Anilovska, H.Ya.; Чорненька, О.Р.; Chornenka, O.R.
2013Оптимізація структури капіталу підприємства з метою підвищення його фінансової безпекиВисоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.; Комаричина, В.В.; Komarychyna, V.V.
горалько.pdf.jpg2017Особливості функціонування банківської системи України на сучасному етапіГоралько, О.В.; Висоцька, І.Б.; Horalko, O.V.; Vysotska, I.B.