Монографії : [28] Головна сторінка зібрання Перегляд статистики

Перегляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 28
Попередній переглядДата випускуНазваАвтор(и)
2023Правові та організаційні аспекти взаємодії органів виконавчої влади та громадських об’єднань у сфері охорони громадського порядку // Organizational and legal fundamentals for the formation of a security environment in Ukraine: Scientific monographЄсімов, С.С.; Yesimov, S.S.
2023Забезпечення позову в адміністративному судочинстві України: теоретико-правовий вимір: колективна монографіяКовалів, М.В.; Kovaliv, M.V.; Єсімов, С.С.; Yesimov, S.S.; Назар, Ю.С.; Nazar, Yu.S.; Тур, Т.О.; Tur, T.O.
2023Інформаційна безпека держави та інформаційна війна // Україна під час російсько-української війни 2014-2023 рр.: ґенеза національної стійкості крізь призму наукових досліджень : монографіяШемчук, В.В.; Shemchuk, V.V.
2023Адміністративно-правові механізми набуття, припинення та втрати (позбавлення) громадянства в Україні (з урахуванням практик країн Європейського Союзу): монографіяСподинський, О.О.; Spodynskyi, O.O.
2023Організаційні та правові засади обмеження права на інформацію в інтересах національної безпеки: монографіяШинкар, Т.І.; Shynkar, T.I.
2023Інформаційні технології як засіб забезпечення прав і свобод людини й громадянина органами державної влади в інформаційному суспільстві // Law in the postmodern epoch: general characteristics and manifestation particularities in separate law branches : Scientific monographФедіна, Н.В.; Fedina, N.V.
2022Особливості реагування на кризові ситуації в умовах російської агресії // Давид і Голіаф: проблеми безпеки та сталого розвитку України в умовах війни: колективна монографіяХитра, О.Л.; Khytra, O.L.; ORCID ID: 0000-0002-3632-5101; Чистоклетов, Л.Г.; Chystokletov, L.H.; ORCID ID: 0000-0002-3306-1593
2021Протидія порушенням бюджетного законодавства: монографіяНазар, Ю.С.; Nazar, Yu.S.
2021Проблеми формування законодавства України про адміністративні правопорушення з точки зору юрисдикційної діяльності Національної поліції // Police activity in Ukraine and European countries: modern standards and unification options: Collective monographyЄсімов, С.С.; Yesimov, S.S.
2021Оновлена доктрина публічного адміністрування у секторі безпеки і оборони України: колективна монографіяЄсімов, С.С.; Yesimov, S.S.; Ковалів, М.В.; Kovaliv, M.V.; Коропатнік, І.М.; Koropatnik, I.M.; Остапенко, І.О.; Ostapenko, I.O.; Онопрієнко, С.Г.; Onopriienko, S.H.; Хом’яков, Д.О.; Khomiakov, D.O.; Христинченко, Н.П.; Khrystynchenko, N.P.; Шопіна, І.М.; Shopina, I.M.
2021До питання інтеграції інститутів громадянського суспільства у процес запобігання корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування в Україні / Development vectors in public management and administration: Collective monographБліхар, В.С.; Blikhar, V.S.; Кісіль, З.Р.; Kisil, Z.R.
2021Адміністративно-правове забезпечення взаємодії підрозділів Національної поліції України та центрів соціальних служб у профілактиці правопорушень : монографіяНазар, Т.Я.; Nazar, T.Ya.
2021Правові відносини у сфері прикордонної безпеки України: теоретичні і прикладні проблеми : монографіяГаньба, О.Б.; Hanba, O.B.
2021Правопорушення, пов’язані з корупцією: адміністративно-правові засади протидії: монографіяФранчук, В.В.; Franchuk, V.V.; Корецка-Шукєвіч, Д.Д.; Koretska-Shukievich, D.D.
2021Адміністративно-правове регулювання обігу інформації з обмеженим доступом в інформаційно-телекомунікаційних системах Національної поліції : монографіяСеник, С.В.; Senyk, S.V.
2020Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: монографіяБратковський, В.М.; Bratkovskyi, V.M.
2017Role of the state authorities in the mechanism of administrative and legal provision of business entities safety in Ukraine // Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monographХитра, О.Л.; Khytra, O.L.; ORCID ID: 0000-0002-3632-5101
2019Реагування на кризові ситуації, що загрожую національній безпеці України: адміністративно-правові засади реалізації теорії та досвіду: монографіяХитра, О.Л.; Khytra, O.L.
2019Протидія адміністративним правопорушенням у фінансовій сфері: монографіяЗаяць, О.С.; Zaiats, O.S.
теоретико-прикладні засади взаємодії.pdf.jpg2017Теоретико-прикладні засади конструктивної взаємодії поліції і населення в соціумі: монографіяБалинська, О.М.; Balynska, O.M.; Благута, Р.І.; Blahuta, R.I.; Блажівський, М.І.; Blazhivskyi, M.I.; Борисенко, О.М.; Borysenko, O.M.; Борисюк, О.М.; Borysiuk, O.M.; Василець, Н.М.; Vasylets, N.M.; Венцик, О.В.; Ventsyk, O.V.; Гуменюк, Л.Й.; Humeniuk, L.Y.; Карпенко, Н.А.; Karpenko, N.A.; Кісіль, З.Р.; Kisil, Z.R.; Ковальчук, З.Я.; Kovalchuk, Z.Ya.; Козирєв, М.П.; Kozyriev, M.P.; Колосович, О.С.; Kolosovych, O.S.; Орищин-Буждиган, Л.С.; Oryshchyn-Buzhdyhan, L.S.; Середа, В.В.; Sereda, V.V.; Сурмяк, Ю.Р.; Surmiak, Yu.R.; Угрин, О.Г.; Uhryn, O.H.; Фінів, О.Я.; Finiv, O.Ya.
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 28