Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5039
Title: Online learning as an attractive alternative to the traditional learning
Other Titles: Онлайн навчання як приваблива альтернатива традиційному навчанню
Authors: Kuzo, L.I.
Кузьо, Л.І.
Keywords: онлайн-навчання
пандемія
мережеві можливості
традиційне навчання
гнучкість
спілкування
виклик
online learning
pandemic lockdown
networking opportunities
traditional learning
flexibility
communication
challenge
Issue Date: 2022
Publisher: Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: збірник наукових статей
Abstract: Технологія дистанційного навчання базується на принципах відкритого навчання, широко використовує комп’ютерні навчальні програми різного призначення та створює за допомогою сучасних телекомунікацій інформаційне освітнє середовище для постачання навчального матеріалу та спілкування. Дистанційне навчання має низку переваг перед іншими формами навчання. Так, практично не виходячи з дому чи не покидаючи свого робочого місця, можна підтримувати регулярний контакт з викладачем за допомогою телекомунікаційних технологій, у тому числі відеозв’язку, та одержувати структурований навчальний матеріал, представлений в електронному вигляді. Технології дистанційного навчання складаються з педагогічних та інформаційних технологій. Дистанційне навчання надає здобувачам вищої освіти доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, дає абсолютно нові можливості для творчого самовираження, знаходження та закріплення різних професійних навичок, а викладачам в свою чергу дозволяє реалізовувати абсолютно нові форми і методи навчання із застосування концептуального і математичного моделювання явищ і процесів. Розвиток дистанційного навчання буде продовжуватися і вдосконалюватися із розвитком інтернет-технологій і вдосконалення методів дистанційного навчання. Важко переоцінити вплив онлайн-навчання на академічну успішність і досягнення студентів, оскільки воно може принести учням багато користі, включно з підвищенням їх самостійності в навчанні та участі в навчальному процесі. Це хороший досвід для перехідної підготовки студентів до продовження навчання в коледжі та пошуку роботи. Студенти більше залучені до навчального процесу, ніж до традиційного викладання, і досвід онлайн-навчання показав, що дидактичний стиль викладання більше не є ефективним. Вчителі більше не розглядаються як єдине джерело інформації, а як фасилітатор навчання, а онлайннавчання з різних джерел Інтернету як їхнє основне джерело інформації. Студенти навчилися брати на себе відповідальність, брати участь в оцінюванні та персоналізації процесу навчання. Онлайн-навчання також допомогло подолати часові та просторові обмеження, пов’язані з конвенційним навчальним процесом, і допомогло студентам ефективно повідомити свої висновки та поділитися своїми ідеями зі своїми однолітками на місцевому та глобальному рівнях. Відповідна педагогіка та відповідний зміст є найважливішими джерелами навчальної мотивації учнів. Нарешті, онлайн-навчання має величезні навчальні можливості та чудову організаційну культуру. Університети безперечно використовуватимуть багато уроків вимушеного онлайн-навчання, щоб скоригувати зміст навчальної програми, методи навчання/проведення уроків та інструменти оцінювання. The impact of e-learning on students’ academic performance and achievements is difficult to overestimate, as it can benefit students in many ways, including enhancing and maximizing their learning independence and classroom participation. It is a good experience for students’ transitional preparation to pursue college education and seek employment. Students are more engaged in the learning process than in conventional teaching, and online learning experience has revealed that didactic teaching style is no longer effective. Teachers are no longer regarded as the only source of information, but as learning facilitator and online learning from different internet sources as their main source of information. Students learnt to assume their responsibilities, contribute to course design assessment and learning process personalization. Online learning also helped overcome time and space constraints imposed by the convention learning process and helped students to effectively communicate their findings and share their ideas with their peers locally and globally. The introduction of a new technology such as the online learning will undoubtedly have more impact on the learning outcomes only if we reconsider the delivery mode, content redesign, new assessment system. A suitable pedagogy and an appropriate content are the most important sources of students’ learning motivation. Finally, e-learning has a bright future, tremendous learning potentialities and excellent organizational culture. Universities will incontrovertibly use many of the lessons learned during this pandemic lockdown period of this forced online teaching to adjust curriculum contents, teaching methods/lesson delivery, and assessment tools.
Description: Kuzo L. Online learning as an attractive alternative to the traditional learning / Liubov Kuzo // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: збірник наукових статей. - 2022. - С. 96-104.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5039
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЗБІРНИК 2022 (12).pdf712,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.