Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6364
Title: Контроль фінансових потоків: курс лекцій
Other Titles: Control of financial flows: a course of lectures
Authors: Марушко, Н.С.
Marushko, N.S.
Keywords: контроль фінансових потоків
протидії легалізації доходів отриманих злочинним шляхом
фінансування тероризму
аудиту ефективності
control of financial flows
countermeasures against the legalization of proceeds of crime
financing of terrorism
efficiency audit
Issue Date: 2023
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: Курс лекцій містить матеріал щодо змісту міжнародних стандартів контролю фінансових потоків, системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму на національному та світовому рівні. В конспекті лекцій подано особливості організації державного фінансового контролю, досвіду фінансового контролю у зарубіжних країнах та аудиту ефективності. Курс лекцій призначений для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти, працівників фінансових органів та установ. The lecture notes provide information on the content of international standards for the control of financial flows, the system for combating money laundering and the financing of terrorism at the national and global levels. The lecture notes also include the specifics of organizing state financial control, the experience of financial control in foreign countries, and the audit of efficiency. The lecture notes are designed for students pursuing higher education in economics, postgraduate students, university faculty members, and employees of financial institutions and organizations.
Description: Марушко Н. Курс лекцій навчальної дисципліни «Контроль фінансових потоків» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Інституту управління, психології та безпеки та Центру післядипломної освіти, дистанційного та заочного навчання / Надія Марушко. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2023. - 146 с.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6364
Appears in Collections:Інші видання (курси лекцій, методичні рекомендації, словники)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kfp kek.pdf2,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.