Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7171
Title: Особливості часової перспективи студентів з різним рівнем мотивації вивчення англійської мови: дисертація
Other Titles: Time perspective peculiarities of students with different levels of professional English language learning: thesis
Authors: Кузьо, Л.І.
Kuzo, L.I.
Keywords: часова перспектива
мотив
мотивація учбової діяльності
навчальна успішність вивчення англійської мови
юнацький вік
time perspective
motive
motivation of learning activity
efficiency in learning English
youth age
Issue Date: 2014
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Abstract: У дисертаційному дослідженні розглядається проблема зумовленості мотивації вивчення студентами англійської мови особливостями їх часової перспективи. Науково обґрунтовано і емпірично підтверджено наявність у студентів із високим рівнем мотивації вивчення англійської мови значно вищих кількісних показників характеристик часової перспективи (подій майбутнього, пов'язаних із подальшим вивченням англійської мови або застосуванням її в професійній діяльності, виїздом за кордон, отриманням матеріальних прибутків, тривалості перспективи). Доведено, що у студентів з різним рівнем мотивації вивчення англійської мови суттєво відрізняються змістові та структурно-динамічні характеристики їх часової перспективи. Виявлені відмінності у характеристиках часової перспективи можуть слугувати маркерами, наявність яких дозволяє прогнозувати становлення окремих типів мотивації вивчення англійської мови студентами різного фахового спрямування та рівня їх успішності з даної навчальної дисципліни. The problem of motivation conditioning of students’ learning English by the peculiarities of their time perspective is examined in the thesis. It is scientifically grounded and empirically verified that students with high efficiency and internal motivation of English learning are characterized by significantly higher quantitative indicators of time perspective characteristics (future events related to the further study of the English language or its usage in a professional activity, leaving abroad, obtaining material profits, prospects). It is proved that students with different levels of motivation to learn English differ significantly in contents and structural-dynamic characteristics of their time perspective. Disclosed differences in the characteristics of the time perspective can, in our view, serve as markers, the presence of which allows to predict the formation of certain types of English learning motivation of students with various professional specialization and their level of success with this discipline.
Description: Кузьо Л.І. Особливості часової перспективи студентів з різним рівнем мотивації вивчення англійської мови: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Кузьо Любов Ігорівна. – Київ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. - 257 с.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7171
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis.doc.pdf2,96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.