Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7391
Title: Сучасні пріоритети антикорупційної політики України: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Other Titles: Current priorities of Ukraine’s anti-corruption policy: Qualification work for the master's degree
Authors: Яремчук, Р.Є.
Yaremchuk, R.Ye.
Keywords: корупція
антикорупційна політика
євроінтеграція
ризики
загрози
corruption
anti-corruption policy
European integration
risks
threats
Issue Date: 2024
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: У кваліфікаційній роботі проаналізовано теоретичні засади протидії корупції. Здійснено оцінку впливу корупційних явищ на економіку держави, визначено інституційно-правові особливості організації антикорупційних органів в Україні. На основі проведених аналізу запропоновано стратегічні пріоритети для формування сучасної антикорупційної політики. The theoretical basis of combating corruption is analyzed in the qualification work. An assessment of the impact of corruption phenomena on the state's economy was made, and the institutional and legal features of the organization of anti-corruption bodies in Ukraine were determined. Based on the analysis, strategic priorities for the formation of modern anti-corruption policy are proposed.
Description: Яремчук Р. Є. Сучасні пріоритети антикорупційної політики України: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Яремчук Ростислав Євгенович. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2024. - 58 с.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7391
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи (магістр)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yaremchuk.pdf938,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.